Treg lading på superlader?

Artikkel

Av: Roger Kolbu

Opplever du uventet lav ladestyrke på superladeren? Da skal du lese videre. Forhåpentligvis forstår du da mer av sammenhengen mellom de faktorene som spiller inn!

For lading av Model S med 85-batteri (samme faktorer gjelder for de fleste andre batterivarianter og bilmodeller, men måltallet er da en del høyere for disse) er det KUN tre faktorer som gjelder:

 1. SoC (State of Charge). Altså hvor lite/mye strøm det er på batteriet ved lading (antall prosent/km). Lav SoC gir raskere lading.
 2. Batteritemperatur. Se forklaring nedenfor.
 3. Deling av stolpepar på en V2-lader. Et V2-stolpepar (eksempelvis 16A og 16B) deler dog ikke likt på én strømforsyning. Dersom det allerede står en bil på en av plassene for et ladepar, vil denne få maksimalt ca. 150kW. Bil nr. 2 som kobler seg til stolpeparet, vil få minimum 37,5kW, men dersom den første bilen trenger mindre, vil den overskytende effekten overføres til den andre bilens stolpe.
  Dette kalles “first come – first served”. Altså at den første bilen som startet lading på ladeparet, får den maksimale styrken bilen ønsker.
  På de nye V3-laderne (kun CCS), leverer alle stolper det bilen maksimalt ber om.Uansett:
  MÅ du lade på en V2-stasjon, og du trenger høy ladestyrke – og det ikke er et ledig ladepar å oppdrive; se etter en bil der det blinker sakte ved ladeluka (det blinker kun ved ulåst bil, eller nettopp påbegynt lading).

  Sakte blinking = sakte lading. Altså oppnår du høyest mulig effekt ved å forsøke å finne et ledig ladepar – eller et ladepar der den ene bilen som står der, har sakte blinking ved ladeluka.

Optimal batteritemperatur: 42 grader.
Holder batteriet dette, skal du kunne oppnå et måltall på ca. 108. Unntaket er når SoC er høyere enn ca. 70 %. Da får du et høyere måltall, altså høyere ladestyrke.

Måltall: Aktuell SoC (i %) + antall kW som det lades med.

 • Holder batteriet 32 plussgrader, får du ca. 14 kW lavere ladestyrke. Altså et måltall på ca. 94.
 • Holder batteriet 18 plussgrader, kan du lade med maksimalt ca. 32kW. Det samme som den begrensede regeneringen kan gi.
 • Holder batteriet 9 plussgrader, får du ladet med ca. 13kW.
 • Holder batteriet 7 plussgrader, får du ladet med ca. 8kW.
 • Holder batteriet 5 plussgrader, får du ladet med ca. 4kW.
 • Holder batteriet mindre enn 2-3 plussgrader, får du ikke ladet i det hele tatt. Da må batteriet først varmes opp. Lader du da bilen fra et normalt vegguttak, får du kanskje ikke ladet i det hele tatt. Dette fordi ladestyrken er altfor lav. Varmeelementet for batteriet trekker 3,4kWt (opptil 6,5kWt inkl. kupeen), og det som da “mangler” fra veggkontakten, må den ta fra batteriet. Det kan derfor ta “votter og vintre” før batteriet er blir varmt nok til å ta imot lading. Da KAN det være lurt å ta en litt “frisk” kjøretur, slik at batteriets temperatur økes tilstrekkelig for å kunne lade det.

Langtur på vinteren
Ved langvarig kjøring på vinteren, og da med perioder med til dels stort effektuttak (lange oppoverbakker), kan du kanskje oppnå en batteritemperatur 32 – 33 grader (maksimalt). Dersom du superlader da, vil du få såpass høy ladestyrke at dette er med på å øke temperaturen ytterligere i batteriet. “Kanskje” opp til rundt 40 grader, men da skal det heller ikke være altfor kaldt.

Bruk navigasjonen
Dersom du i navigasjonen plotter inn den neste superladeren du skal stoppe og lade på, vil bilen starte forvarming etter behov. Det kan være med på å spare en del ladetid på selve superladeren, da ladingen vil gå raskere.

Effektiv lading generelt på langtur
Bruk også navigasjonen til å “hoppe” fra superlader til superlader: Når du ankommer en superlader, legg da inn neste superlader som destinasjon. Når skjermen forteller deg at du vil ankomme neste superlader med 10-15 % restkapasitet, kobler du fra – og kjører videre. Samme prosedyre følger du på neste superlader. På denne måten sikrer du at du lader med høyest mulig styrke hele veien.
Skal du likevel ta en lengre pause på en superlader, er det bare å la den lade så langt den kommer. Du kan da sjekke i navigasjonen hvilken av de neste superladerne på ruta du har strøm nok til ankomme med minst 10 % strøm (SoC).

Dersom du starter superlading med kaldt batteri, vil du på vinteren aldri oppnå optimal temperatur i batteriet. Dette fordi du da ikke får drahjelp av varmen som oppstår internt i batteriet ved høy ladestyrke. Da KAN det lønne seg å heller ta en litt “frisk” kjøretur. Det betyr rask akselerasjon og påfølgende bremsing, så fremt kjøreforholdene tillater det. Da stiger den innvendige temperaturen i batteriet ganske raskt.

Oppvarming via appen
Et annet tips er å sette igang oppvarming av kupéen, fra appen. Da starter nemlig også oppvarming av batteriet. Sett temperaturen til det laveste (verdien før LAV/LOW – ca. 15,5 grader), slik at du ikke bruker unødvendig strøm på å varme opp selve bilen. Da blir batteriet relativt raskt varmt nok til å ta imot lading. Følg med og test ut hvor lenge du må ha oppvarmingen på. Dette avhenger av hvor kaldt batteriet er.

Husk også:
Du kan lett oppleve begrensning i regenerering (og lading) i sommerhalvåret. Så lenge nattetemperaturen har vært noe under 18 grader gjennom natta, faller også batteritemperaturen ned mot dette. Da vil du også ofte på morgenen/formiddagen oppleve at du ser et varsel (stiplet linje) om begrensning av regen. Begrensningen gir seg ved ca. 18-19 grader, men man har da fortsatt en begrensning på ca. 32kW.
Husk da at den samme begrensningen også gjelder for superlading. Lading er lading.

Det er svært synd at Tesla ikke kan opplyse om batteriets temperatur på skjermen. Dataene ligger i systemet, så det er bare snakk om vilje til å vise det fram.
Tesla har fortalt oss at årsaken nok ligger i at de ikke ønsker å forvirre brukerne med “nerde”-data.
Vi er ikke så sikre på at de har tenkt nøye nok på akkurat dette. Vi tror at eierne er tjent med å lettere kunne skjønne sammenhengen mellom ladestyrke og temperatur – både den ute, og den i batteriet.

Lykke til med ladingen! ????

Tekst: Roger Kolbu
Foto: Vigdis Asbjørnsen