Lading med Type-2

Ladehastighet med Type-2 

 Som tabellen på ladeveiledningssiden viser, kan ladepunkt med type-2 kontakt ha litt forskjellig effekt/ladetid avhengig av infrastrukturen som ligger bak.
Ladehastighet avgjøres av hva ladepunkt kan tilby i kombinasjon med bilens lader kan trekke da man benytter bilens innebygde AC-lader

Om man har dobbeltlader i bilen, er dette den tredje hurtigste måten å lade en model S på om laderen er på 22 kW.  Har man ikke dobbeltlader, får man bare halve ladehastigheten. Nyere Model S og Model X har ikke lenger dobbeltlader, men man kan få en oppgradert lader (omtalt i konfiguratoren som en “lader med høyere Ampere” ) En slik oppgradert lader kan etterbestilles fra Tesla og gir 16,5 kW. En enkeltlader (standard) gir 11kW

Det finnes flere aktører som setter opp slike type-2 ladepunkt. Fordelen er at rene type-2 ladepunkt er relativt billige å sette opp sammenlignet med mange andre typer ladestasjoner. Det betyr at det er overkommelig for flere enn bare de kommersielle ladeselskapene å sette opp en eller flere slike for bruk av kunder. Det er ofte tilstrekkelig med bare noen timers lading – tid man kan bruke til et godt måltid, shoppe, eller overnatte. En annen fordel, er at type-2 kan benyttes av de fleste moderne elbiler så man får som eier av ladepunket dekket ladebehovet for mange potensielle kunder.

Ladefondet

Teslaklubben har et eget ladefond som er sponset av medlemmene. Signature-medlemmene har bidratt med 500kr ekstra i tillegg til ordinær medlemsavgift som går rett i ladefondet.
Med pengene har klubben fått satt opp en rekke type-2 ladepunkt i Norge og noen få i Sverige. Disse er alt fra gratis å benytte, til opp mot max 30 kr timen.

Alle type-2 ladepunkt klubben har satt opp, er 22kW.

Ladekabel

Husk å ta med en type-2 kabel når du skal på tur.
Kabel er tilgjengelig i flere bil og ladeutstyrsbutikker. Noen ladekabler er mere avanserte enn andre, og de har varierende lengde fra fire til sju meter.
Her kan du kjøpe ladekabel hos vår samarbeidspartner Nofuel

De mer avanserte ladestasjonene, de som har andre typer lading tilgjengelig, har gjerne fast kabel. Der trenger man ikke medbragt ladekabel.

Hvordan lade med Type-2

Starte lading på en ladestolpe (se også filmen under)

  1. Plugg i ladekabelen i stolpen og i bilen
  2. Legge en ladebrikke/kort(RFID)  der det er indikert et symbol for dette. Det vil ofte være mulig å starte lading ved å sende en SMS også. (Dette trinnet vil ikke være nødvendig på ladefondsladerene)
  3. Ladingen starter
    NB! Er det et stort lokk der som dekker over ladeuttaket, må dette lokket lukkes helt igjen før ladingen vil starte.

Avslutte lading

  1. Avslutt lading ved å legge brikken/kortet der det er indikert et symbol for dette. Send SMS som beskrevet på stolpen om det var slik du aktiverte lading
  2. Ta ut ladekabalen fra ladestolpen og fra bilen

Lading på ladestasjon (De store fra Fortum, Grønn kontakt mm) 

  1. Plugg ladekabelen inn i bilen og ladestasjonen(om det ikke er egen type-2 kabel ut av ladestasjonen).
  2. Velg lading med type-2 /AC
  3. Aktiver med ladebrikke eller SMS

 

 

Les også:

Om ladefondet – Hva er ladefondet, og hvem kan søke om ladefondslader

Hvor finner man ladefondsladere – viser en oversikt over alle ladefondsladerene