Hjemmelading

Med et større antall ladbare biler på veien, er det et stadig større behov for ladekapasitet. De fleste med elbil lader hjemme, men det er ikke alltid det er så lett å få optimalisert hjemmeladingen.
Hvor hurtig  lading du trenger hjemme, kommer an på hvor lang rekkevidde du trenger og hvor fort du trenger bilen fulladet igjen.

Regulerende myndigheter

DSB – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er nasjonal elsikkerhetsmyndighet og forvalter regelverket for sikker utførelse og bruk av elektriske installasjoner og utstyr.

Regelverket omfatter også ladestasjoner med kabel og plugg frem til kontakten i bilen. Direktoratet er også nasjonal brannsikkerhetsmyndighet med ansvar for forebyggende brannvern og opplæring av brannfolk.

Statens vegvesen (SVV) forvalter kjøretøyforskriften.

Elektriske kjøretøy (elbiler og ladbare hybridbiler) er ellers i sin helhet omfattet av kjøretøyforskriften som forvaltes av Statens vegvesen (SVV) fordi ladesystemet i bilen er tett integrert med bilens fremdriftssystem. Men når bilen er tilkoblet nettet for lading kan feil i elbilens ladesystem skape fare i den elektriske installasjonen. Eksempler på dette er elektrisk sjokk (strøm gjennom kroppen), brannfare eller funksjonsfeil. Derfor har DSBs regelverk krav til tekniske tiltak i den elektriske installasjonen som skal overvåke og koble fra ladekursen dersom det oppstår en feil.

DSB har også innført fire nye kontrollpunkter ved EU-kontroll av elbiler.
Se også : TOCN.no|EU-kontroll /Periodisk Kjøretøykontroll

Krav og Regler:

Kort sagt anbefaler DSB et fast ladepunkt som ikke brukes til noe annet ved hjemmelading.
Dette kan være en ladstasjon, men kan også være et annet type uttak.
Lader man med en vanlig husholdningskontakt, er øvre grense 10A.
Man må huske å sjekke punktet jevnlig for varmgang og eventuelle skader.

Det finnes en rekke sikkerhetsregler for trygg lading, som enklest kan oppsummeres av DSB selv:
DSB’s veileder for elbillading og sikkerhet
Selve standarden som elektrikeren må følge ved montering av ladestasjon hjemme hos deg, finner du her: Ny delnorm og krav til lading av elbil

Aktuelle ladestasjoner for hjemmelading (her mangler en utfyllende liste):

  1. Tesla Wall Connector (TWC): Kan levere opp til 22kW. Flere kan kobles i serie på samme sikringskurs. Kan benyttes av alle type ladbare biler som har en som kan lade fra en Type-2 (på tross av navnet)
  2. Zaptec: Norskutviklet ladestasjon. Spesielt godt egnet der man skal ha inn mange ladepunkt og har begrenset kapasitet. Styringssystem i “skyen” fordeler effekten på de punktene som er i bruk etter behov. Har støtte for betalingsløsning. Kan gi opp til 22kW
  3. Salto

Her finner du en oversikt over norske og utenlandske manualer for Teslas ladeutstyr:
https://www.tesla.com/no_NO/support/charging-product-guides

Tips ift etablering i borettslag

  1. Det vil gi alle leiligheter en verdiøkning om det er mulighet for lading i borettslaget.
  2. Søk kommunen du bor i og evt. boligbyggerlaget om støtte til ladere. Flere kommuner støtter slikt. Bla OBOS har støtte til dette. Se Hafslunds veileder for borettslag.

Sondre Gr. forklarer her hvordan man kan dele effekt på mange biler i et smart ladeanlegg.

Andre tips:
Hafslunds tips til opplegg for lading av elbil hjemme:

https://www.hafslundnett.no/kunde/elbil/15606