Historien om Tesla Owners Club Norway

Tesla Owners Club Norway er en forening/klubb startet av entusiaster og ildsjeler av Teslas kjøretøy, formelt stiftet i Oslo 28. september 2013. Det hele startet på diskusjonsforumet elbilforum.no, der man etter hvert så behovet for en egen klubb.

På stiftelsesmøtet ble de første vedtektene satt, og i tillegg ble det utformet noen detaljer rundt klubben, slik som nettsatsning, medlemskap og ladefond. Deretter ble klubben registrert i Brønnøysundregistrene som en forening og bygget opp med en veldig enkelt nettsatsning til lavest mulig kostnad.

Det ble da satt som mål at klubben skulle arbeide for å samle eiere og entusiaster av Tesla Motors sine kjøretøy, fremme et godt miljø for medlemmer, arbeide for å øke interesse og kunnskap om elektriske kjøretøy, arbeide for god trafikkultur og etikette, organisere sosiale arrangement og enklere lading for medlemmer. Et annet ønske var å ivareta eiernes interesser, både i forhold til bilhold og annenhåndsverdi på kjøretøyene. Dette ved å påvirke Tesla Motors i riktig retning i forhold til særnorske behov og ønsker fra eiere samt juridisk vurdering rundt reklamasjoner for den enkelte, dersom dette var av allmenn interesse for andre eiere eller ville kunne skape presedens.

TOCN er uavhengig av Norsk elbilforening, Tesla Motors og andre samarbeidspartnere, samt har ingen politisk forankring.

2014 – 2015

Ca 250 medlemmer ved utgangen av 2014.
Årsberetning 2014 – 2015

2015 – 2016

Styret 2015 – 2016
879 medlemmer pr. 31. mai 2016.
Årsberetning 2015 – 2016

2016 – 2017

Styret 2016 – 2017
1457 medlemmer pr. 6. juni 2017.
Årsberetning 2016 – 2017

2017 – 2018

Styret 2017 – 2018
2925 medlemmer pr. 3. juni 2018.
Årsberetning 2017 – 2018Code of Conduct

2018 – 2019

Styret 2018 – 2019
3880 medlemmer pr. 4. juni 2019.
Årsberetning 2018 – 2019Code of Conduct

2019-2020

Styret 2019-2020
5522 medlemmer pr. 1. juni 2020.
Årsberetning 2019-2020Code of Conduct

2020-2021

Styret 2020-2021
6145 medlemmer pr. 1. juni 2021.
Årsberetning 2020-2021Code of Conduct

2021-2022

Styret 2021-2022
6145 medlemmer pr. 1. juni 2021.
Årsberetning 2021-2022Code of Conduct

2022-2023

Styret 2022-2023
6325 medlemmer pr. 1. juni 2022.
Årsberetning 2022-2023Code of Conduct

2023-2024

Styret 2023-2024
6271 medlemmer pr. 1. mai 2023.
Årsberetning 2023-2024Code of Conduct

2024-2025

Styret 2024-2025
6505 medlemmer pr. 1. mai 2024.
Code of Conduct