Lading på superlader

Lading på superlader er den hurtigste form for lading av en Tesla. Superladere ligger med en gjennomsnittlig avstand av 10 mil fra hverandre.

Superladerkart vil man finne i navigasjonssystemet til bilen, men om man vil planlegge litt i forveien er kartet til supercharge.info veldig fint å bruke.

 

Viktig å vite om ladehastighet på superlader

  • Lading mellom 10 % og 80 % er hurtig og gir vanligvis god nok rekkevidde til å kjøre mellom de fleste superladere.
  • Lading fra 80 % til 100 % tar omtrent like lang tid som fra 0 % – 80 %. Dette er for å skåne batteriet i bilen. Ladestrømmen vil bli lavere og lavere etter hvert som batteriet blir fullere og fullere. Faktiske ladetider kan variere.
  • Skal man holde størst hastighet på langturer, holder man seg i området 20 – 80%. Man lader det man trenger for å komme frem til neste superlader + setter av en liten sikkerhetsmargin (15 %).
  • For optimal hastighet på superlader, må bilens batteri ha en temperatur mellom 30 – 45C
    Batteritemperaturer under 30C og over 45C gir redusert ladeeffekt/hastighet.
ladeprofil
Figuren er basert på en 85 kWt Model S og viser hvor lang tid det tar å superlade denne. 60- og 70-biler vil bruke noe mer tid på lade. Andre modeller vil kunne ha noe annerledes ladekurver.  Kilde: Teslamotors.com

Ladehastighet avhenger av SoC (State of Charge) på egen bil eller bilen man lader sammen med*:

*NB: Da denne artikkelen ble skrevet fantes det kun superlading med Tesla-modifisert Type-2 uttak, så det som står om ladehastighet når man deler ladepar under er rettet mot det som nå omtales som V2-ladere. Disse laderne er nå bestykket med to ledningsuttak: Ett som passer på en Model S/X direkte (Type-2) og ett som har CCS-uttak og som passer direkte på Model 3 og Model Y. Mer om V3-superlading i egen artikkel. Kravet for optimal temperatur ved lading har også blitt økt en del siden dette ble skrevet – noe som gjør det mer vanskelig å oppnå optimal ladehastighet enn før.

V2 supercharger
Strømmen kommer fra et skap fylt med flere 11 kW-ladere (samme som de som sitter i bilen).
Det er ett rack/skap pr. 2 ladebåser/ladepunkter. Hvert rack kan gi ca. 150kW.
Når du kommer med nesten tomt batteri, vil du kunne få over 115 kW – hvis du er alene på det skapet.

Slik kan det se ut når du kommer til en superlader:
Det står 3 biler der fra før av.

Den ene bilen (1A) har lite strøm på sitt batteri, så han belaster racket sitt mye (110kW).

Den andre bilen (2A) har mere strøm på batteriet, så han belaster racket sitt mindre (70kW).

Den tredje bilen (3A) har enda mere strøm på batteriet, og belaster sitt rack enda mindre (50kW).

Superladerfordeling
figur laget av Stein Ole Strand

De stiplede områdene viser hvor bra ladehastighet du vil kunne forvente å få på de forskjellige ledige plassene.
Skal man lade hurtigst mulig, er det viktig å velge et ladepunkt der det andre uttaket (A eller B) er ledig eller den andre har kommet langt i ladingen. Hvor langt i ladingen den andre bilen på ladeparet er kommet, kan du enkelt se – dersom eieren sitter i bilen, eller bilen står ulåst. Da blinker det grønne lyset ved ladeporten. Jo raskere det blinker, jo mer strøm går inn i batteriet. Må du dele et ladepar, er det greit å finne den bilen der det grønne lyset blinker saktest. 

For å illustrere det på en annen måte:

På tegningen under vises et ladested med 4 uttak.

Bilen på 1A får strøm fra 11 av de 12 laderne i skapet, mens den som kom like etter og valgte 1B får bare strøm fra den tolvte laderen, uansett hvor tomt batteriet hans er.
På 2A står det en bil som har ladet ca halvfullt. Den som kobler seg på 2B vil få like mye strøm som han. Etterhvert som 2A lader, går ladehastigheten ned, og det vil dermed bli mer strøm tilgjengelig for 2B.

superlader
Figur laget av Odd Bakken

Enkelte superladere har en ganske kreativ layout som gjør det vanskelig å se hvilken annen ladestolpe man deler lader med.
På siden for superladeroppsett finnes det bilder og skisser som viser hvordan oppsettet på disse er.

Versjon 3 (V3) supercharging
Her vil hver enkelt ladebås ha mulighet for opp mot 250kW ladehastighet (for Model 3 og Y).
Eldre Model S og X vil kunne oppnå maksimal ladehastighet på mellom 140 kW (Raven) og 120 kW (øvrige), ved bruk av CCS-adapter.
Man vil ikke her ha den samme “dele-lader-problematikken” som en har på en V2-lader, – en vil her motta det bilen klarer å ta imot.
Les mer i vår artikkel om V3 supercharging og CCS

 

Hva koster superlading:

  • Biler bestilt før 31.1.2017 har fri superlading i hele bilens levetid.
  • Etter dette får den som kjøper ny bil fri superlading ved bruk av referral fra en Tesla-eier. Denne følger ikke bilen.
  • Etter litt nyere referral-regler, fikk nye eiere et halvt år med gratis superlading, dersom de benyttet referral-lenken til en venn.
  • Alle uten fri lading har 400kWh fritt pr år, og utover dette en gjennommsnittspris på kr. 4,38 pr kW (pr. juli 2022). Prisen vil variere litt ut fra hvilket ladested man benytter. Pris vil stå i displayet i bilen sammen med informasjon om laderens øvrige fasiliteter.