Lading

Ladeveiledning

Når elbileiere er på reise, ønsker man under transportetappene at ladingen skal gå så fort som mulig, slik at man raskt kan reise videre.  Andre ganger har man bedre tid, og man kan lade sakte.  Her følger noen tips om lading

Ladevettregler

Når vi nå begynner å bli mange som har ladbare biler, både elektriske og halvelektriske, er det et stadig større press på de tilgjengelige ladeplassene.  Les vår artikkel om ladevettregler

Ladefondet

TOCN opprettet tidlig et eget ladefond for tilrettelegging av lademuligheter utenfor de vanlige kjørerutene. Les videre for å finne ut mer om hva fondet innebærer.

TOCN Ladelokasjoner

De første TOCN-sponsede ladestasjonene kom opp på sensommeren/høsten 2014. Deretter har det kommet opp flere ladere, stadig litt hurtigere, siden det er stadig flere som kjenner til ladefondet, og som bidrar med tips av ulike slag.  Les mer om hvor man finner ladefondsladere