Batterivarming

Artikkel

Av: Vigdis Asbjørnsen

Når man  vintertid slår på forvarming via mobilappen, vil man ofte kunne se et batterisymbol med en snøkrystall på.

Dette er ikke en ny funksjon i bilen eller på appen, bare et ikon som viser at batteriet blir oppvarmet.

Dette kan være nyttig informasjon, dersom man lurer på hvorfor ladingen går tregt.

Funksjonen med batterivarming i seg selv har vært i alle Teslaer siden 2013.

Batterivarmingen er den samme uansett om du har satt Range Mode = AV eller(var forskjell tidligere)

En batterivarmer gir 4-6kW, og går på når du forvarmer kupé. Den vil varme batteriet opp til 19oC.
I tidligere SW versjoner gikk ikke batterivarmer på om Range mode var på, og selv når aktivert, ikke lenger enn til 12oC, så her har det med andre ord skjedd en hel del endringer gjennom årene.

Blir batteriet kaldere enn minus 25-30oC, varmes batteriet aktivt opp – uavhengig av innstillinger.

Batteri forvarmes til 19oC, og da vil det røde batterisymbolet (vist på bildet) forsvinne/slukke i appen.

Stiplet linje for regenererende bremsing forsvinner ved  19oC.

Oppvarming fra 19oC og oppover skjer kun passivt, uavhengig av Range Mode-innstilling.
Passiv = spillvarme fra DU (motor og inverter) og batteri pga. indre motstand i celler under kjøring.

Batterivarming fungerer likt om strøm er tilkoblet eller ikke, og trekker det resterende strømbehovet fra batteriet, om man ikke har over 12kW i veggen under lading.
Det benyttes da 4-6kW til varmekolbe til vannsløyfe (varming av batteri) og 6kW til varmeapparatet fremme.

Batterivarme ift superlading

For å oppnå optimal ladeeffekt på en superlader må batteriet på en Model S og X være ca. 35-40oC. (var i 2017  30oC). På en Model 3 er optimal ladetemperatur høyere, ca 42oC

  • Har man kjørt med Range Mode = ON, vil ikke batteriet nødvendigvis være så  veldig varmt, da det kun vil være spillvarme fra én eller to drive units som har varmet batteriet underveis. Et tips kan derfor være å slå av Range Mode om man ikke trenger Range Mode for å komme frem.
  • Setter man destinasjon for en Tesla Supercharger, vil batterivarmeren aktiveres og varme til en høyere temperatur enn det den gjør ved vanlig forvarming. Den oppnår nok likevel ikke helt optimal ladetemperatur før ankomst når det er kaldt nok ute.
  • Har man en D-modell, vil man – ved temperaturer under en plussgrad – ha begge drive units i aktivitet og dermed få dobbelt så mye spillvarme som når lufttemperaturen er over 1oC, der bare en av drive unitene er i aktivt bruk.
  • Har man i tillegg en PxD-modell, vil man kunne benytte Max Power-knappen for å varme batteriet.

Bilde: Et veldig kaldt batteri som trenger oppvarming før det kan yte maksimalt