Endret ladehastighet på superlader

Artikkel, Nyttig informasjon

Av: Vigdis Asbjørnsen

Kun en følelse eller reelt?
TOCN og andre har tidligere skrevet mye om hva som kan være årsaken til at ladehastighet blir lavere enn forventet når man hurtiglader på en Tesla superlader. Tidligere i år ble det fra mange hold rapportert at det tok mye lenger tid å lade enn det har gjort tidligere. Vi har, basert på disse rapportene, gjort noen egne undersøkelser.

Disse undersøkelsene ble utført i sommer, over to dager, på en sentralt plassert superlader. Også på en rolig tid av døgnet, uten så mange andre reisende. Dermed kunne samtlige biler lade på eget ladepar, med potensiell full ladehastighet.

Noen målinger er blitt foretatt i etterkant også. Med data fra mer enn 30 biler, ser vi en klar trend på at noe har skjedd med ladekurven i løpet av de siste månedene.


Vi har i de følgende målingene gjort følgende:

Forberedelser før test

Utvalget av biler: Mest av alt biler med 85kWh batterier, men vi testet også noen med 75, 90 og 100kWh.
Lav SOC: Vi ba alle deltakere om å komme til superladeren med en gjenstående SoC (State of Charge – gjenværende batterinivå) på bilen som var så lav som mulig, gjerne under 10 %.
Varm bil/batteri: De fleste hadde før ankomst kjørt bilene gode og varme.
Ulike softwareversjoner: Bilene som var inne for test, hadde til sammen et utvalg av SW-versjoner installert. Variasjonen lå mellom 2019.12.1.1 og 2019.28.2 (se detaljer i grafene).
Diagnoseverktøy ble koblet på hver enkelt bil før man startet superlading. Verdier ble deretter manuelt lest av fra skjerm hver 5. % ladet , samtidig med at ladeprosessen ble logget via kommunikasjonsporten på en PC.
Alene på ladeparet: Alle bilene som ble målt, sto alene på ladeparet under ladingen.
Mye/lite superlading: Vi fikk alle til å anslå hvor ofte de superladet.

Via en tilkoblet laptop, logger Sigurd Ingvaldsen alle relevante data under hele ladeøkten. I tillegg fører den enkelte sjåfør en enkel tabell med den viktigste informasjonen som kan leses ut fra et tilkoblet måleinstrument.

Litt om grafene

Langs X-aksen vises SoC i %.
Langs Y-aksen vises det i alle grafer ladehastighet i kW, slik som vist på skjermen i bilen når man lader.
For grafen med begrenset 85-batteri, representerer X aksen kWh Remaining = energi på batteriet.
I noen grafer er det en ekstra Y-akse med tilhørende kurve til høyre som enten viser avlest batteritemperatur under ladeøkten eller maksimal batterispenning.
I tillegg til de avleste bilene, har vi fått tilgang noen eldre målinger å sammenlikne med. To fra Model S, og en fra en Model X.

Noen første konklusjoner

  • Ladeeffekten på 85kWh-biler er lavere i dag enn i 2015. Sammenliknet med 2015, ligger ladefarten 15-20kW lavere i den første delen av ladingen, altså der SoC er lav.
  • Det har skjedd en vesentlig endring i ladekurven med de siste software-versjonene (fom. SW 2019.16.1), der ladefarten synker allerede etter noen få minutter.
  • Noen biler ser ut til å være strupet, slik at de får enda lavere ladehastighet enn de øvrige. Dette er biler som har benyttet mye superlading.
  • For 90kWh-bilene kan det se ut til at ladeeffekten nå går vesentlig ned ved 50 % i forhold til i fjor.
  • Noen 85kWh-biler er begrenset slik at de, når de er ferdig ladet på “100 %”, har en nominell gjenværende batterikapasitet som er vesentlig lavere enn før, faktisk så mye som 7 – 10kWh lavere.

Ladekurver
85 kWh batteri – forskjell mellom software-versjoner:

Denne grafen viser en og samme Model S, en 2013 P85+, der det bare er noen få dager mellom målingene på to ulike versjoner av SW. 2019.4.3, (lyseblå) 2019.24.2 (brun) og 2019.28.2 (mørkeblå). I tillegg sees referansekurvene fra 2015 og 2016
Her er det målinger fra flere biler og flere SW-versjoner. Ladekurven til bilen på SW 28.2 (blå), ser ut til å sammenfalle med bilen på SW 24.4 (lysegrønn).

Begrenset – 85kWh
Det finnes biler som har fått begrenset lading. For disse går ladehastigheten brått ned idet bilen når en maksimal batterispenning på 4,075V, som er lavere enn normalen som nå er på 4,198V (var tidligere 4,2V)
Når siste battericelle kommer til den satte verdien (her 4,075V), anser bilen seg som ferdig ladet (100 %). Som vist i grafen under, har de to dårligste bilene en tilsynelatende nominell gjenværende batterikapasitet på 64 – 66 kWh, der normale biler (85) har rundt 76kWh.

I denne grafen med tre biler, kan man se ladehastigheten går ned etter hvert som batteriene fylles. Det finnes også en fjerde måling her, som strekker seg over en liten bit av ladesyklusen (grå kurve). For denne bilen og en til (rød kurve), stuper ladehastigheten brått et stykke ut i perioden. Grafen som går oppover, viser max batterispenning i den samme ladesyklusen. Her ser man at den ene bilen (rød kurve) som brått fikk lav ladehastighet har en utflating av av max batterispenning på samme tid. X-aksen her viser gjenværende energi på batteriet i kWh. Lading står på 100 % når siste battericelle i disse to bilene når 4,075V. Normale biler, altså de som ikke er begrenset på denne måten, går helt opp til 4,198V. Her er det mao. to biler som i praksis har fått SW-redusert rekkevidden på bilen sin.

90kWh-batteriet har vi ikke mange målingene på, men også her ser det ut til å ha forandret seg en hel del.
Den røde grafen viser en P90D Model X – målt i september 2018.
Den grønne synkende grafen viser ladeeffekten for en bil med SW 2019.24.4. Den stigende grønne grafen viser batteritemperaturen til den samme bilen i løpet av ladeøkten.
På det verste, er forskjellen på tidligere og nåværende ladekurve på hele 20kW i lavere ladeeffekt nå enn tidligere.

Graf for Model X med 90kWh batteri. Rød kurve er en avlesing fra 2018, grønn kurve er en nylig måling. Temperatur på batteri under ladeøkten i den stigende grafen.

 

X100D og X75D er noe forskjellige fra X90D, men alle ligger under i ladeeffekt, sammenliknet med kurven fra 2018.

 Kaldt batteri (85 Model S)

Slik ser det ut når en bil er «kald» ved start på ladeøkten. Ladeeffekt starter lavere enn vanlig, og går oppover etter hvert som bilen blir varm nok, frem til ladeeffekten når sitt maksimum.

Flere SW versjoner – sammenlikning (85 Model S)

Her ser man ladegraf for ulike versjoner av SW – alle godt under referansegrafene, med unntak av 16.3 (øverste brune) som ligger nokså tett under 2016-grafen – (Kun 85 mod)

Dette er bare noe av tallmaterialet vi har så langt. Nå er det enda en ny SW-versjon ut; 2019.28.3.1. 
Det blir spennende å se hvordan denne evt. endrer ladekurven. Vi har for øvrig sett et par biler der bilen har vært mye hurtigladet. De har en enda lavere ladehastighet enn de vi har vist frem i grafene så langt.

Noen bilder fra ladetesten:

Inn med måleutstyr

Magnus kom hele veien fra Göteborg for å delta på testen

Tekst og bilder: Roger Kolbu og Vigdis Asbjørnsen
Datagrunnlag: Sigurd Ingvaldsen