Ladefondet

TOCN opprettet tidlig et eget ladefond for tilrettelegging av lademuligheter utenfor de vanlige kjørerutene. Les videre for å finne ut mer om hva fondet innebærer.

Ladefond-fakta

  • Laderen som settes opp, er en standard 22kW type2 lader, som kan benyttes av mange flere typer elbil enn bare Tesla
  • En andel av alle medlemmers klubbkontigent går til ladefondet.
  • Alle som er signaturmedlemmer i klubben, bidrar med 500 kr ekstra.
  • Det er maks 30 kr timen i lading, men de fleste så langt, lar det være gratis lading
  • Ladefondet er helt uavhengig av Tesla og kommersielle aktører
  • Er inspirert av den britiske organisasjonen Zerocarbonworld.org som støtter oppsetting av 22kW ladere på hoteller og restauranter i Storbritannia.

Praktisk rundt støtte til lader
Et godt ladested, er et sted der bilen venter på elbilisten og ikke omvendt, gjerne et sted der det er mulig å bruke ladetiden  på en turistattraksjon, til shopping, overnatting eller man kan besøke en restaurant.

Ladefondet støtter et prosjekt ved å gi bort utstyr til en verdi av ca 10.000 kroner, det vil i praksis si selve ladeboksen og den spesielle sikringen/ jordfeilvernet som kreves til ladestasjoner, selve installasjonen står eier for selv. Driver kan selv velge om det skal tas betalt, men det begrenses til maksimalt 30 kr timen.  

Det er ønskelig at stedet har tilgang til 400V /32A pr. ladepunkt. Laderen må også være offentlig tilgjengelig 24/7 

Søknad om ladefondsstøtte er enkel – benytt skjemaet du finner her, og send inn til TOCN.

Bakgrunn
Tesla har satt opp mange superladere og setter stadig opp flere mellom byene. Det er likevel ikke alltid tilstrekkelig om man ønsker å kunne kjøre hvor man vil, eller kunne fortsette på reisen etter kort tid uten for lang ventetid.

Gode og hurtige ladepunkter er mange ganger en knapphetsgode. Offentlige ladere finnes, men det er likevel mange steder det ikke finnes noen.  Elbileiere må da være kreative for å få ladet nok til å komme seg hjem igjen.

Med langtrekkende elbil, åpner det seg flere muligheter for lengre reiser. Det er dermed flere steder det kan være lurt å få opp en lader så den reisende slipper unna ladeproblemer og kan ha flere muligheter i forhold til reiserute.

Etter diskusjon på sosiale medier, ble en gruppe Teslaeiere enige om å gå sammen for å sponse ladepunkter. Høsten 2013 startet de TOCN og etablerte ladefondet for å sammen kunne sponse ladepunkter på sentrale men likevel gjenglemte steder rundt om i landet. Ladefondet ønsker å være en motvekt til de kommersielle aktørene, både ved å tilby lading til kostpris som et ekstratilbud til kunder og ved å satse på steder der ingen andre aktører ser et marked.

Ladefondet er med andre ord en viktig årsak til at klubben ble dannet, og alle laderne så langt er et resultat av medlemmers aktive innsats.

Med semihurtiglading på en 22kW lader, vil man kunne fylle et tomt batteri på bare noen timer, eller fylle det nok til å komme fram dit man skal mens man tar seg en matbit, shopper eller gjør andre fornuftige ting.

Oppdatering 21.10.2018:
Vi har nå også begynt å sende ut TWC- Tesla Wall Connector som en mulig løsning, og legger fortsatt ut CHAdeMO adapter for bruk mot offentlige ladestasjoner.