Flere detaljer om elbil og lading

Derfor bør du unngå husholdnings-stikkontakter

Lading via en vanlig husholdningsstikkontakt, kalt “Schuko” på fagspråket, anses ikke som sikker lading. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sier at maksimal kontinuerlig belastning for en vanlig stikkontakt uansett ikke bør overstige 10 ampere.

Ved lading trekkes støpselet ut og settes inn flere ganger i løpet av et døgn. Dette kan medføre at fjærene inne i kontakten slites og blir slakke, noe som igjen kan medføre overopphetning og brannfare. I forskrift om elektrisk lavspenningsanlegg står det at anlegget «skal være egnet til forutsatt bruk». Eksisterende husholdningsstikkontakter er ikke beregnet for lading av elbil og er således heller ikke anbefalt å benytte til den type bruk. Ladingen skjer i tillegg ofte utendørs og da er også klimatiske forhold en påvirkende faktor. Flere råd om elbil og lading finner du på dsb.no.

230 eller 400 volt, 1-fas eller 3-fas?

230 volt IT er den nettypen som det er mest av i Norge per dags dato. Men fra og med rundt 1997 begynte nettleverandørene å bygge 400 volt TN nett ved nye installasjoner. De fleste elbiler er bygget med tanke på lading med 400 volt, men har innebygget utstyr som omformer 230 volt til 400 volt.

1-fas stikkontakt er en slik stikkontakt man har hjemme i huset. Den vil alltid ha 230 volt nettspenning. 3-fas betyr at du kobler til alle tre fasene som forsyner anlegget ditt, mens 1-fas betyr at du kun kobler mellom to av fasene i et IT nett og mellom fase og nøytralleder i et TN nett. Det betyr at effekten du trekker i en 1-fas tilkobling gir høyere strøm enn i en 3-fas tilkobling. I IT nett kan du kun lade med 1-fas tilkobling, mens i TN nett kan du også lade med 3-fas tilkobling. Dersom du likevel ønsker å lade med 3-fas tilkobling i et IT nett, må du sette inn en overgangstransformator, som transformerer spenningen fra 230 volt til 400 volt.

Skjevspenning

Hvis en kunde forårsaker skjevspenning hos andre kunder, må vedkommende fjerne årsaken til skjevlasten.

I praksis betyr det at lading på 1-fas 230 volt med for høye strømstyrker øker risikoen for skjevspenning, flimmer, overharmoniske spenninger og andre forstyrrelser som faller inn under Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet.

Nye elbilmodeller har mulighet for raskere lading ved bruk av høyere strømstyrke. Derfor er det viktig å være klar over at lading av elbiler i enkelte tilfeller kan føre til uønskede konsekvenser for strømnettet.

Hurtiglading hjemme

Vi anbefaler ikke installasjon av 1-fas lading med over 20 ampere strømstyrke, da dette kan skape skjevspenning og forstyrrelser i strømnettet. Det kan gi forstyrrelser og skader på elektrisk utstyr i eget hus, og det kan i verste fall også påvirke naboene. Vær oppmerksom på at det i Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet står at den kunden som forårsaker støy selv er utbedringspliktig.

Ønsker du høyere ladeeffekt kan du få installert en 3-fas ladestasjon for IT 230 volt. Denne ladestasjonen inneholder en transformator som transformerer spenningen opp til 400 volt. Med 3-fas anlegg unngår du skjevspenningsproblematikk og kan lade med 1,7 ganger høyere effekt per ampere. Det vil si at 3,6 kW 1-fas tilsvarer 6,3 kW 3-fas. Dette forutsetter riktignok at ladeinntaket på bilen håndterer 3-fase tilkobling, noe du må sjekke med leverandøren av bilen. Lad alltid bilen i henhold til leverandørens spesifikasjoner.

Anleggsbidrag

Hafslund Nett praktiserer ordningen med anleggsbidrag. Den som ønsker tiltak i nettet for å få økt kapasitet, må derfor ta kostnaden med oppgraderingen. Ønske om høyere overbelastningsvern i det elektriske anlegget vil derfor kunne utløse anleggsbidrag. Å vurdere laststyringssystemer framfor økt kapasitet i sameier eller felles garasjeanlegg kan derfor vise seg å være lønnsomt.

Lading av elbil ved fare for lyn

Alle boliger bygd etter 2010 er pålagt å ha installert overspenningsvern (grovvern). Med overspenningsvern reduseres sannsynligheten for brann og skader på utstyr. Da trenger du heller ikke å trekke ut støpslet i tordenvær.
Lader du elbilen hjemme og har en bolig som er eldre enn 2010 og uten grovvern, bør du montere slikt vern i sikringsskapet. Et grovvern må monteres av en godkjent installatør. Har du ikke et overspenningsvern der du lader anbefaler vi å følge elbilens brukerinstruks, eventuelt trekke ut støpselet og avbryte ladingen i perioder med tordenvær.

 

Kilde: Hafslund