Blått Adapter

Blått adapter
Blått adapter er en tilkoblingsplugg.

Denne benyttes sammen med bilens ordinære ladekabel (UMC) for å koble seg opp mot en blå industrikontakt.

Blå industrikontakter vil man normalt finne der det er IT-nett, dvs 230 V anlegg. Kursen skal være på 32A og er enfas.

Den gir ladeeffekt på 7,4 kW når man lader med 32A. Se tabellen på ladeveiledning for detaljer om ladeeffekt.

image