Styret i TOCN 2024-2025

Styret i TOCN valgt 8. juni 2024 består av følgende personer:

 • Vigdis Asbjørnsen (leder)
 • Terje Førsund (nestleder)
 • Dag Blakstad
 • Vigdis Margrethe Løver
 • Yvonne von Moisy
 • Ola Wølstad-Knudsen
 • Kristian Halvorsen
 • Bjarne Veien (vara)
 • Ann Charlott Ottosen (vara)

 
Ansatte:

 • Roger Kolbu (Organisasjonskonsulent)
 • Daniel Kind (Markeds- og Eventkoordinator)
 • Vigdis

 • Terje

 • Dag

 • Vigdis Margrethe

  Vigdis Margrethe
 • Yvonne

 • Ola

 • Kristian

 • Bjarne

 • Ann Charlott

 • Roger (ansatt)

 • Daniel (ansatt)