Styret i TOCN 2020-2021

Styret i TOCN valgt 8. juni 2019 er følgende personer:

 • Satheesh Varadharajan (leder)
 • Vigdis Asbjørnsen (nestleder)
 • Magnus Dahl Hegge
 • Terje Førsund
 • Sigurd Ingvaldsen
 • Bjørn Lien
 • Elise Gundersen
 • Vigdis Margrethe Løver (vara)
 • Carina Larsen (vara)
 • Roger Kolbu (ansatt organisasjonskonsulent)

Grunnet koronasituasjonen, ble årsmøtet i 2020 utsatt.
Styret ble, etter et gjennomført digitalt informasjonsmøte 3. desember 2020, vedtatt videreført til neste ordinære årsmøte.

 • Satheesh

 • Vigdis

 • Magnus

 • Terje

 • Sigurd

  Sigurd
 • Bjørn (vara)

 • Elise

 • Vigdis Margrethe

  Vigdis Margrethe
 • Carina (vara)

 • Roger (ansatt)