Prisoversikt for Supercharging i Norge, mai 2024

Artikkel

Av: Roger Kolbu

TOCN sjekker jevnlig prisene på samtlige Tesla Superchargere i Norge, denne gang fortsatt med 127 stasjoner (1945 ladestolper). Her får du hele oversikten, som også inneholder prisoversikten for lading av andre elbilmerker, samt type ladere på den enkelte stasjon!


Ikke betalende medlem ennå?
Her kan du lese mer og starte ditt medlemskap: https://www.tocn.no/konto/register

Tabellen viser antall stolper med V2, V3 og V4 på den enkelte stasjon. Dette gjør det enklere for dem som har en eldre Model S/X som ikke er oppgradert til CCS-lading.
Se også nederst i saken for egen tabell med “Type 2”-kompatible ladere.


Du vil alltid finne den nyeste prisoversikten, dersom du benytter denne faste lenken:
https://www.tocn.no/prisoversikt-for-supercharging-i-norge


Prisoversikten er blitt omfattende, og vi velger derfor å presentere den som et bilde. Dette gjør visningen mer mobilvennlig. Oversikten kan lastes ned som PDF, ved å klikke på tabellbildet nedenfor, alternativt her.

Prisendringer
TOCNs oversikter vil følge Teslas prisjusteringer, og derfor presenteres nye oversikter ca. én gang pr. måned. Kanskje sjeldnere, dersom Tesla ikke har foretatt justeringer.

Prisene i tabellen nedenfor ble innhentet 23. mai 2024. Det har ikke vært noen prisjusteringer mellom denne og forrige oversikt.

Endringer fra forrige oversikt
Prisene er denne gang i gjennomsnitt oppjustert med 1,54 prosent fra forrige prisjustering (i mars). Det er en minimal justering.

Tidsrom for prisdifferensiering
Tesla har, som tidligere, valgt å differensiere prisingen gjennom døgnet. I oktober 2023 valgte de å forskyve høykostperioden tilbake igjen fra 18-22 til 16-20. Lading i tidsrommet 20:00 – 16:00 er altså rimeligst, mens tidsrommet 16:00 – 20:00 får et pristillegg på ca. 10 prosent.

I bilen og appen er døgnet delt opp i tre tidsintervaller, men to av disse er for tiden identiske. Tabellen nedenfor viser derfor de to reelle prisintervallene – som også er de samme som for lading av ikke-Teslaer.

OBS! Visningen av prisendringene gjelder off-peak tidsrommet (20-16), der lading for Tesla-eiere er rimeligst.

Justeringer
Prisjusteringene denne gang er fra -10,39 % til +17,86 %.

Prisnedgang
48 stasjoner har fått redusert sin pris.

Uendret pris
16 stasjoner står med uendret pris, denne gang.

Økning
63 stasjoner har fått økt sin pris.

Gjennomsnittsprisen (mellom kl. 20:00 og 16:00) er for tiden kr. 3,64 pr. kWh, en oppgang på kr. 0,06 (+1,54 prosent) siden mars 2024.


Nye stasjoner siden forrige oversikt
Ingen nye stasjoner er kommet til siden 23. mars 2024. Dog ble Kristiansand SuC utvidet med 16 V4-stolper i går kveld, slik at antallet stolper der nå er 28.

V4-stasjoner
26. september ble Norges første V4-ladere tilgjengeliggjort i appen. Det er Gardermoen SuC som ble supplert med 20 stk. av den nye typen – V4. Utformingen av disse, gjør det vesentlig enklere for andre elbilmerker å plassere seg ved laderen.
Det er nå ni stasjoner i Norge med V4-stolper (totalt 139 stk.), og vi kan fremover forvente å se flere nye ladelokasjoner med denne nye stolpetypen.

Nye tillatelser eller byggeoppstart siden forrige oversikt
Ingen nye tillatelser er gitt siden forrige oversikt.

Følgende SuC har tidligere fått sine byggetillatelser, men venter fortsatt på byggestart: Østerbø Fjellstove, Stokke, Hemsedal, Voss 2, Støren, Grimstad, Røros, Rena og Kongsvinger.

Vøringsfossen er fortsatt under oppføring.

Etter det TOCN kjenner til, blir utvidelsen av antall stolper på Forus SuC klar i løpet av mai.

Kilde: Supercharge.info


De rimeligste stasjonene
Pr. 23. mai 2024, er det stasjonene Grålum, Kløfta, Liertoppen og Vestby som kan skilte med den laveste ladeprisen, kr. 3,25 pr. kWh.
Deretter er neste laveste pris kr. 3,30 (Brumunddal, Gjøvik og Trondheim).
Laveste Supercharger-pris i mars, var kr. 2,95 pr. kWh (Molde og Vestnes).

De dyreste stasjonene
Landets dyreste superlader er nå ladestasjonen på Rjukan, hvor ladingen mellom kl. 20:00 og 16:00 nå koster kr. 4,20 pr. kWh. Høyeste Supercharger-pris i februar, var kr. 4,30 pr. kWh (Innhavet).

Prisene denne gang er innhentet 23.05.2024 av Roger Kolbu (TOCN).


Lading av ikke-Teslaer
Husk også at de fleste av Teslas Supercharger-stasjoner (for tiden 122 av 127) nå er åpne for andre bilmerker.
Les mer her: https://www.tocn.no/2022/05/hvilke-superchargere-er-apne-for-andre-elbilmerker

Stasjoner kun for lading av Tesla
De 5 stasjonene med stolper markert med røde tall i tabellen, er kun åpne for lading av Tesla. Der finner man heller ingen ladepriser for andre bilmerker.


Maksimal ladestyrke
Maksimal ladestyrke på ladestasjonene er oppgitt i kW. Flere av ladestasjonene er utvidet med de nyere V3-stolpene (250kW), slik at de har stolper av både type V2 (130/150kW) og type V3. Opplysningen gjenspeiler da de kraftigste stolpene på stasjonen. Oversikten viser dog sammensetningen av stolper på stasjonen.

Sammenlikningsprisene gjengitt i kursiv, er prisene fra forrige oversikt (mars 2024).


Forklaring av tabellen
Tesla/abonnement er den prisen Tesla-eiere betaler for ladingen (dersom du ikke har fri superlading for bilen). Dersom du skal lade en annen bil enn Tesla, kan du abonnere på lading. Dette koster kr. 115,- pr. måned.
Uten abonnement er den prisen det koster å lade andre bilmerker, dersom du ikke abonnerer på superlading.

Tesla-eiere trenger IKKE abonnement. De får den laveste prisen – uansett.


Tabell 1: Komplett oversikt (pr. 23.05.2024)

Klikk på bildet for å laste ned PDF med hele prisoversikten.

Åpning av eksisterende stasjoner for andre elbilmerker:
13. september 2023 ble de fleste av de “stengte” stasjonene, åpnet for andre elbilmerker.
De 5 stasjonene som nå er forbeholdt kun Teslaer, er:
Jaren (Spydeberg), Telemarksporten (Porsgrunn), Lillesand, Haukås (Bergen), Leinstrand (Klett, Trondheim).


Har du en eldre Model S/X som ikke er oppgradert til CCS?
Det ruller fortsatt en del eldre Teslaer, der eierne fortsatt ikke har oppgradert bilen til CCS-lading.
Uten denne oppgraderingen, er det i dag kun 62 av 127 Superchargere i Norge disse bilene kan lade på. Altså nær halvparten av stasjonene.

Vi anbefaler derfor på det sterkeste å investere i denne oppgraderingen. Da får du tilgang til de resterende 65 nyeste laderne som kun støtter CCS-lading. Oppgraderingen koster ca. kr. 4.700 – og kan bestilles i appen.

Legg for øvrig merke til at 10 av disse stasjonene består av både nye (V3) og gamle (V2) ladere. Det er i så fall de stolpene med to kabler (V2) du skal se etter på stasjonen.

Her følger en oversikt over de 62 Supercharger-stasjonene i Norge som støtter Type 2-kompatibel lading (klikk på bildet for å laste ned PDF av oversikten).


Tabell 2: Stasjonene som (pr. 23.05.2024) støtter Type 2-kompatibel lading

Klikk på bildet for å laste ned PDF med hele prisoversikten.


Tidligere prisoversikter finner du her.

Kilde: Roger Kolbu
Foto: Roger Kolbu, TOCN

Legg igjen den første kommentaren