TOCN søker styrekandidater

Artikkel

Av: Roger Kolbu

Kjære medlemmer av Tesla Owners Club Norway,

Å være en del av Tesla Owners Club Norway (TOCN), en klubb dedikert til eiere og entusiaster av Teslas elektriske kjøretøy, gir en unik og engasjerende opplevelse. Ved å ta aktiv del i klubbens utvikling, får du muligheten til å være en del av noe større enn deg selv, bidra til en bærekraftig fremtid og skape en enda bedre opplevelse for TOCN-medlemmene.

TOCN ble etablert i 2013 og ledes av et styre bestående av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. I tillegg er det to fast ansatte. Hvert år er det styreplasser på valg, og vi søker etter kandidater som ønsker å bidra til klubbens videre utvikling og forbedring for medlemmene. Som en del av styret kan du være med på å forme klubbens fremtid, samtidig som du fremmer interessen og kunnskapen om Tesla og elbiler generelt.

TOCN er uavhengig organisasjon, og har ingen politisk tilknytning.

Vi organiserer sosiale arrangementer, enklere lading for medlemmene og arbeider for å påvirke både Tesla Norge og Tesla Inc. til å ta hensyn til norske behov og ønsker. Klubben ivaretar medlemmenes interesser både når det gjelder bilhold og annenhåndsverdi, samt juridiske vurderinger rundt reklamasjoner i allmenn interesse eller som kan skape presedens.

Styremedlemmer sitter typisk i to år og varamedlemmer i ett. Styreleder og nestleder sitter normalt i to år av gangen og overlapper hverandre annethvert år. I kommende periode (2024/2025) ser vi etter følgende styrekandidater:

  • Styreleder (velges for to år)
  • 3 styremedlemmer (velges for to år)
  • 2 varamedlemmer (velges for ett år)

Dersom du er interessert i å bli en del av styret, vennligst ta kontakt med oss på epostadressen: valg@tocn.no

Inkluder i søknaden en kort beskrivelse av deg selv, hvor du kommer fra, og hvorfor du vil være en del av styret i neste periode. Vi ber om søknad og CV (relevant for styrevervet) i PDF-format.

Søknadsfrist: 4. juni 2024 (årsmøte avholdes den 8. juni).

Med vennlig hilsen,
Satheesh Varadharajan
Leder av valgkomiteen i TOCN


Illustrasjon: Freepik