CCS-lading

Artikkel, Ladeguide

Av: Vigdis Asbjørnsen

Spesielt når man er på reise, er det godt å ha hurtiglading tilgjengelig. Tesla har siden 2013 bygget og utvidet et stadig større ladenettverk til dette. Etter hvert som bilene har utviklet seg, har også Superchargerne gjort det. Også tilgjengelig ladeeffekt på laderne har økt underveis.

Det har siden mars 2020 kommet opp en rekke nye Superchargere i Europa. Disse tilhører tredje generasjon Superchargere, også omtalt som V3.

Ladestandarden CCS

De nyeste V3 Superchargere, følger den internasjonale standarden CCS. CCS står for Combined Charging System, og er en hurtigladestandard for elbiler og som leverer høyspent likestrøm via en spesiell elektrisk kontakt. CCS er ett av uttakene du vil finne på en standard DC hurtiglader fra de kommersielle ladeoperatørene, som Fortum Charge and Drive, Circle K, Grønn Kontakt (nå Mer) eller tilsvarende.
Det er også denne ladekontakten du vil finne på alle nye Superchargere som Tesla setter opp fremover.

Hvilke biler kan lade med CCS?

 • Alle Model 3 (og etter hvert Model Y) har CCS-ladeport, og kan lade direkte fra en Supercharger med CCS
 • Alle Model S og X som er levert fra ca juni 2019, kan lade ved hjelp av et CCS-adapter
 • Alle eldre Model S og X som har blitt oppgradert til CCS, kan lade ved hjelp av et CCS-adapter (følger med i oppgraderingsprisen)

Har du Model S/X, og er usikker på om du kan lade på CCS-lader? I bilens navigasjonssystem vil du kun få opp Superchargere din bil kan lade på. Får du opp forslag om ladere der det står max 250kW, har du CCS og skal dermed ha mulighet til å lade der.

Hvordan lade

Med Model 3 er det bare å plugge inn ladepistolen i bilen
Med Model S og X,  påkobles CCS-adapteret ladepistolen, som så settes i bilen

Maksimal ladeeffekt

 • En Model 3 kan på en V3 Supercharger oppnå en ladeeffekt på opp mot 250 kW i starten av ladeøkten
 • En Model S og Model X kan oppnå maks den samme ladehastigheten som den kan på V2 Superchargere, men hva som er maks vil også avhenge av batteristørrelse/batterikjemi.
  Maksimal observert ladehastighet med adapter er så langt noe over 140 kW, men det skal være mulig å oppnå 150kW under helt maksimale forhold. Eldre biler oppnår en maksimum ladeeffekt på 120kW.

NB: Ladeeffekten på samtlige biler vil justere seg ned etter en viss tid, etter hvert som en del faktorer begrenser den under ladeøkten (se neste kapittel).

Begrensende faktorer på ladehastighet for alle biler som hurtiglader

Hvor høy ladehastighet en kan få på bilen ved tilkobling og utover i ladeøkten, avhenger av en hel del faktorer:

 • Batteriet må være varmt nok – optimal ladetemperatur er 42C for en Model S og X.
  En Model 3 kan oppnå god ladehastighet fra ca 30C og opp mot 50C. Dessverre kan man ikke se batteritemperatur, med mindre man har et eksternt måleapparat.
  NB: Har man visse typer batteri og høy SoC, vil dette i tillegg kunne starte ekstra kjøling i bilen, slik at det kan være vanskelig gjenvinne en god temperatur når det er kaldt ute.
 • SoC (State of Charge/Batterinivå) må være så lav som mulig, for å oppnå en høyest mulig ladehastighet i starten. Er batteriet veldig full-ladet allerede, vil lading av de siste prosentene gå veldig sakte.
 • Ladeeffekten, og med det ladehastigheten, vil gradvis bli lavere, etter hvert som batterinivået i bilen blir høyere. Fra 80 % SoC og opp mot 100 %, vil lading gå veldig sakte. Årsaken til dette, er for å skåne batteriet så mye som mulig.
 • Lader man på Superchargere av type V2, der det er to ladestolper (eksempelvis 8A og 8B) som deler det samme ladeskapet, vil man få begrenset ladeeffekt, da man da er to som deler på kapasiteten. Se også Lading på V2 Supercharger Denne begrensningen har man ikke på en V3 supercharger.
 • Batteriet må være friskt og sunt (kan leses av via diagnoseport i bilen) og ikke ha noen skader i battericellene
 • Kjøling av batteriet må fungere normalt

Ved hvilke Superchargere kan man finne V3/CCS?

Den første V3 Supercharger i Norge, ble satt i drift i mars 2020 på Liertoppen mellom Drammen og Oslo. Etter dette har det kommer flere, blant annet ved Bamble, på Leira, Vestby og Notodden. Når man kikker i kartet i bilen, kan man se at V3-ladere er merket med “max 250kW”, og at det i tillegg står at du må benytte CCS-adapter, dersom du har en Model S eller X.
Har man Model S eller X, og ikke har oppgradert den til å lade via CCS, kan man ikke se CCS-Superchargere i navigasjonen i bilen i det hele tatt. Ved ruteforslag vil med andre ord ikke bilen foreslå å kjøre innom en Supercharger, med mindre bilen kan lade på denne.
På samme måte vil ikke Model 3, som kun kan lade på CCS-uttak, verken kunne se i kartet eller lade på lokasjoner der det kun er Type-2 uttak.

Ettermontering/oppgradering til CCS

Om du eier en eldre Model S eller X, og ønsker mulighet for å lade på CCS, må du få bilen oppgradert. Dette utføres av service ved ditt lokale Tesla-servicesenter.
Avtale bestilles via Tesla-mobilappen. På steder der mobile service er tilgjengelig, kan oppgraderingen utføres ved at tekniker kommer ut til et avtalt sted der bilen står.
Serviceavgift for ettermontert CCS Combo 2 er kr. 3.550, som også inkluderer selve CCS Combo 2-adapteret.

Teslas informasjonsside om CCS-oppgradering

Det som blir ettermontert i bilen, er en boks som snakker CCS-protokoll mot laderen, og som henter ut fra bilen den nødvendige informasjonen som behøves for å kunne starte og gjennomføre en ladeøkt.
Bilen trenger også en softwareoppdatering. For å kunne lade på en CCS-lader, må man benytte CCS-adapteret som medfølger.

Mer om V3 Supercharger

 • I et V3 Supercharger-oppsett, er det fire ladestolper som hører sammen (eksempelvis 1A, 1B, 1C, 1D). Dette i motsetning til tidligere Superchargere, der det kun er to stolper på hvert oppsett (se mer om V2 Supercharging).
 • På en V3 Supercharger er det mye ladeeffekt tilgjengelig. I motsetning til V2-laderne, er det ikke noen fordeling av effekten innenfor et ladersett. Du er sikret høyere effekt, selv om det er flere som lader på samme ladersett.
 • Er et 4-er sett med ladere fulle, og det er ledig kapasitet andre steder på ladestasjonen, vil DC-kraften fra det settet med ledig kapasitet kunne fordeles mellom kabinettene med høyere belastning, slik at det ikke skal oppstå skjevbelastning.
 • Ladepunktene skal hver for seg kunne gi opp mot 250kW effekt til en Model 3, dersom bilen klarer å ta imot så mye. Så høy effekt vil kun være mulig, dersom batteriet har veldig lavt ladenivå (SoC), og batteriet har en fornuftig og optimal arbeidstemperatur.
 • For Model S og X med CCS-adapter under tilsvarende forhold, vet man ennå ikke helt hva max ladeeffekt vil være. 150kW er blitt observert på V2 Superchargere for de nyeste bilene, så lading på V3 bør være tilsvarende. Eldre biler vil ikke kunne lade med så stor effekt, og mange vil begrense seg ved ca. 120kW.
 • Tommelfingerregelen for Model S og X er at man får samme maksimale ladehastighet på V3 som på V2. Grovt sett kan man si at en Model S og X, på en V3 Supercharger, vil få samme ladeeffekt som om man befant seg alene på et ladepar på en V2 Supercharger. Dette er med andre ord den store fordelen for S og X av eldre type, på V3 Superchargere, i tillegg til at man åpner opp for mulig lading på andre CCS-ladere.

Funfacts:

 • Alle ledningene på en V3 Supercharger er vannkjølte.
 • Ladepistolen har et nytt design, for at den skal være enklere å håndtere. Den skal (som sin forgjenger) vippes litt opp, for å løses ut av holderen på ladestolpen.

Tekst og bilde: Vigdis Asbjørnsen