Status vedrørende Teslas aksepterte tilbakekalling av biler med MCU1

Artikkel

Av: Roger Kolbu

Kjære Tesla-eiere og medlemmer av Tesla Owners Club Norway.

Her kommer en viktig oppdatering vedrørende Model S/X-kjøretøyer som ble bygget før mars 2018, og som da har en «MCU1»-skjerm (Media Control Unit).

Datainnsamling for statistikk
Klubben har i snart 2 år samlet data fra eiere av Model S og X, der eieren opplever at den store skjermen i bilen kan blir svart, eller slutter å respondere. Årsaken til disse problemene, skyldes i overveiende grad at eMMC-minnebrikken (som fungerer som et lagringsmedium for bilens operativsystem samt styrer det meste av bilens funksjoner), blir utslitt.

Disse rapportene er fortløpende blitt rapportert som statistiske data til Tesla, samt (etter godkjenning fra eierne) gjort tilgjengelig som oppfølgingsbare data for Tesla.

Samarbeid
Vi har også samarbeidet tett med en rekke søsterklubber rundt om i verden, i et forsøk på å stå samlet mot Teslas motvilje til å løse problemet kostnadsfritt for eierne.

Anmodning om tilbakekalling av biler
Det ble også forberedt rettsaker og krav, og i siste instans gikk veimyndighetene i USA (NHTSA) den 13. januar i år inn for å sende en anmodning til Tesla om at samtlige berørte biler, i praksis alle produserte S og X i perioden fram til mars 2018, skulle kalles inn for bytte av eMMC-brikke – uavhengig av om feilen hadde oppstått eller ei. Dette med begrunnelse i amerikansk vurdering av mangelfull sikkerhet.

Tesla fikk frist til 27. januar 2021 å svare på anmodningen. De har nå akseptert innholdet i denne anmodningen.

Tilbakekalling et faktum
Denne tilbakekallingen gjelder altså samtlige Model S- og Model X-kjøretøyer som ble bygget før mars 2018, og som er utstyrt med et 8 GB innebygd «embedded MultiMediaCard» (eMMC) i MCU.

Model S og Model X-kjøretøyer som er bygget etter mars 2018, har en nyere skjerm (MCU2), og påvirkes derfor ikke av denne tilbakekallingen.

Tesla Norge har så langt ikke fått behandlet ferdig sin informasjon om hvordan tilbakekallingen skal gjennomføres i Norge. Se nederst i denne kunngjøringen hva Tesla i andre land har opplyst sine eiere om tilbakekallingen.

Sent 2. februar 2021, har dog følgende side kommet i norsk versjon på Teslas sider. Den inneholder en del verdifull informasjon omkring den nye tilbakekallingen:
https://www.tesla.com/no_NO/support/8gb-emmc-recall-frequently-asked-questions?redirect=no

Oppdatering 03.02.2021:
Denne recallen har nå fått Teslas Service Bulletin nummer: SB-21-21-001.
NHTSA Recall Number: 21V035

Vi følger fortsatt nøye med
TOCN har brukt mye tid og ressurser på å kontinuerlig samle informasjon og data, for å løse disse utfordringene som våre medlemmer og bileiere har opplevd, og som de ikke har fått gehør for hos Tesla. Det er derfor en lettelse at vi nå synes å være på vei mot en permanent avslutning av fenomenet «svart skjerm».

Vi vil selvsagt fortsatt følge nøye med på den videre utviklingen i denne saken, og holde dere oppdaterte på status for fremdriften i Teslas erstatningsprogram.

Styret,
Tesla Owners Club Norway

Les også :
Alternativer dersom den store skjermen blir svart

Den nye løsningen for død MCU/eMMC nærmer seg!

Oppdatering ift død MCU (hovedskjerm)


Punktene nedenfor refererer til hva Tesla i andre land har informert sine bileiere. Tesla Norge vil innen denne uken komme med sine prosedyrer for tilbakekallingen.

Tesla vil, så snart det er praktisk mulig, starte tilbakekallingen, der et bytte av datterkortet (hvor eMMC-minnebrikken på 8 GB sitter) vil finne sted. Nytt datterkort, med en eMMC-minnebrikke på 64 GB, vil bli satt inn i bilens MCU.

Da det er svært mange biler som nå må kalles inn, er det av absolutt største viktighet at eieren selv ikke kontakter Tesla for bytte av minnebrikke. Kun dersom du opplever et reelt problem, skal du kontakte dem, og da via timebestilling i Tesla-appen.

Denne tilbakekallingen erstatter Teslas tidligere annonserte utbytteprogram, basert på alder og kjørelengde (8 år eller 160.000 km).

Hvis du tidligere har betalt for en reparasjon for den spesifikke delen og tilstanden som dekkes av denne tilbakekallingen, kan du være kvalifisert for refusjon – underlagt visse vilkår og betingelser. Tesla vil kontakte eiere av berørte biler med mer informasjon om refusjonsberettigelse, og hvordan du kan be om refusjon.

Tesla har gitt lovnader om at dette vil skje i slutten av mars 2021, som er 1 mnd. senere enn tidligere oppgitt. Dette grunnet den nye situasjonen.

Dersom du har betalt for Teslas «Infotainment-oppgradering» (til MCU2), i stedet for å betale for å reparere den originale MCU1, og gjorde dette etter at Tesla Service diagnostiserte at bilens eMMC ikke fungerer (på grunn av akkumulert slitasje), kan du være berettiget til refusjon opp til kostnaden for 8 GB eMMC-reparasjon som var tilgjengelig på det tidspunktet oppgraderingen ble gjort.

Mer informasjon om kvalifiseringen til refusjon, vilkår og betingelser, og hvordan du kan be om refusjon, vil være tilgjengelig i slutten av mars 2021.

Denne eMMC-tilbakekallingen vil kun gi deg bilens opprinnelige evne (dvs. som når den ble levert som ny bil), så dersom du ønsker å forbedre systemet utover det du opprinnelig hadde, er eneste alternativ å oppgradere til MCU2, og da til den kostnaden som er oppført på Teslas nettsider.

Viktig:
Ikke kontakt Tesla for et bytte av eMMC. De setter selv opp en prioriteringsliste.
Kun i følgende tilfeller kan du selv kontakte Tesla om et bytte av minnebrikke:

  • Dersom du ser et varsel på skjermen i dashbordet om at eMMC nærmer seg slutten av livet, rapporterer du dette via Tesla-appen.
  • Dersom du opplever problemer med stabiliteten på MCU1 i din bil, rapporterer du dette i Tesla-appen.

Her kan du laste innholdet i denne artikkelen, som en PDF

Legg igjen den første kommentaren