Vinterferie? Tesla gjør det billigere når du unngår utfartsdager

Artikkel

Av: Vigdis Margrethe Løver

Dersom du velger å starte og/eller avslutte vinterferien på en lørdag, vil du i år få 50 prosent avslag på superladingen.

I forbindelse med vinterferien 2021, setter Tesla ned prisen på Supercharging med 50 prosent på bestemte dager. Dette for å oppfordre eierne til å reise utenom utfartsdagene. Dette er et ledd i et større prosjekt, hvor Tesla undersøker og tester hvordan justering av pris kan brukes for å oppfordre kundene til å bedre utnytte Supercharger-kapasiteten. Norge og Sverige er de første markedene i Europa hvor slike tester nå gjennomføres.

I forbindelse med denne testen, vil alle Supercharger-stasjoner i Norge ha 50 prosent prisreduksjon på følgende dager: 

  • Lørdag 20. februar
  • Lørdag 27. februar
  • Lørdag 6. mars

Priser
Gjeldende snittpris for Supercharging i Norge er kr. 2,57 pr. kWt. Snittprisen vil dermed reduseres til om lag kr. 1,29 pr. kWt på de tre lørdagene testen gjennomføres. Gjeldende pris for spesifikke Supercharger-stasjoner hentes enklest gjennom bilenes navigasjonssystem. Som eneste ladetilbyder i Norge, garanterer Tesla at Supercharging aldri vil koste mer enn å fylle tilsvarende drivstoff på en fossilbil.

Kundeopplevelse
For Tesla kommer kundeopplevelsen alltid først. Supercharging-nettverket ble bygget for å gi Tesla-eiere en pålitelig og brukervennlig ladeinfrastruktur med god kapasitet. Selv i løpet av sommeren 2020, hvor rekordmange nordmenn ferierte i eget land, tålte nettverket den økte trafikken godt. 98,3 prosent av Tesla-eiere som supercharget i Norge i juli 2020, fikk koblet til en lader innen 10 minutter, fra ankomst ved Supercharger-stasjonen.

30+ nye Supercharger-stasjoner i 2021
Tesla vil samtidig fortsette å utvide kapasiteten på stasjoner hvor det er behov for det. For kort tid siden annonserte Tesla også betydelige vekstambisjoner for Supercharger-nettverket i 2021, og i Norge planlegges det å åpne over 30 nye Supercharger-stasjoner
Det er 1006 Supercharger-ladestolper i Norge, fordelt på 72 stasjoner.

Siden mars 2020 har de nye Supercharger-stasjonene Tesla har bygget, utelukkende bestått av V3 Supercharging-ladestolper, som gir ladehastigheter på opptil 250 kW.

Foto: Vigdis Margrethe Løver

Legg igjen den første kommentaren