Program og detaljer for Vintertreffet på Golsfjellet 2024

Artikkel

Av: Roger Kolbu

Isbanekjøringen under årets Vintertreff på Golsfjellet, gjennomføres fredag 1. og lørdag 2. mars 2024, og inneholder et trafikk-sikkerhetskurs i glattkjøring. Her er mer detaljer rundt arrangementet.

Read this article in English


Alle delartikler om årets vintertreff:


Endringslogg: (her vil eventuelle endringer eller oppdaterte beskjeder fremkomme).
11.01.2024: Ingen nye endringer.
02.03.2024: Justert tidspunkt for avslutning av kjøredagen (fra 16:30 til 16:00).
02.03.2024: Flyttet Kahoot til kl. 18:00.

Dette er en artikkel med prakisk informasjon om gjennomføringen av treffet, samt betalingsinformasjon.


Overordnet program (endringer kan komme – se logg over)

Torsdag 29. februar 2024 (for dem som ankommer hotellet torsdag)
Ved ankomst Biler settes til lading, for dem som ønsker (og har bestilt det i påmeldingsskjemaet – kr. 250 pr. døgn). Ladingen foregår i garasjen, innerst på nedsiden av hotellet. Alternativt på Type 2-ladere langs veggen på samme side. Spør i resepsjonen, så sørger vi for hjelp til plassering og tilkobling.
20:00 – 21:30 Middag/buffet tilgjengelig til kl. 21:30 (inkludert for boende).
22:00 – 22:45 Det blir også torsdag gjennomført et obligatorisk førermøte (for dem som skal kjøre på isbanen fredag), med gjennomgang av baneregler, tips og triks, samt signering og innsamling av deltakererklæringer. Hotellgjester kan overvære live. Møterom opplyses om på et senere tidspunkt. Møtet vil bli livestreamet, og lenke til sendingen vil bli sendt deltakerne i god tid før møtet. Sendingen kan også sees i ettertid, slik at man kan gjennomgå informasjonen – i god tid før man ankommer isbanen på fredag.
Fra ca. 22:45 Vi forsøker å samles i hotellets salonger, hvor vi i sosiale former kan diskutere det som måtte dukke opp av temaer.
Fredag 1. mars 2024
Ved ankomst (for dem som ankommer hotellet fredag) Biler settes til lading, for dem som ønsker (og har bestilt det i påmeldingsskjemaet – kr. 250 pr. døgn). Ladingen foregår i garasjen, innerst på nedsiden av hotellet. Alternativt på Type 2-ladere langs veggen på samme side. Spør i resepsjonen, så sørger vi for hjelp til plassering og tilkobling.
Fra 08:00 Frokost (med mulighet for å smøre lunsj. Avtales i resepsjonen).
09:30 GRUPPE 1 – Hotellgjester: Avreise fra hotellet, til isbanen på Tisleifjorden. Førermøte avholdes straks vi er samlet på isen, ca. kl. 10:00. Første rundtur på bane, evt. oppdeling i grupper. Kjøreaktiviteter – Oppbremsning/unnamanøver – Rundløype.
Fra 11:00 GRUPPE 2 – Deltakere som ankommer banen direkte: Ankomst for dem som kommer direkte til banen. Samling i depot ved bane, deretter førermøte, eller sjekk av om dette er gjennomgått. Første rundtur på bane, evt. oppdeling i grupper. Kjøreaktiviteter – Oppbremsning/unnamanøver – Rundløype.
Senest 17:00 Avreise til hotellet eller retur hjem etter eget ønske.
Før 19:00 Biler settes til lading, for dem som ønsker (og har bestilt) det. Se anvisning i torsdagens program.
18:30 – 21:30 Middag/buffet tilgjengelig fra kl. 18:30 (inkludert i romprisen for boende). Middagsserveringen avsluttes kl. 21:30.
22:00 – 22:45 Det blir gjennomført et obligatorisk førermøte (for dem som ikke har kjørt på isbanen fredag), med gjennomgang av baneregler, tips og triks, samt signering og innsamling av deltakererklæringer. Hotellgjester kan overvære live. Møterom opplyses om på et senere tidspunkt. Møtet fredag vil muligens bli livestreamet, og lenke til sendingen vil i så fall bli sendt deltakerne i god tid før møtet. Sendingen kan da også sees i ettertid, slik at man kan gjennomgå informasjonen – i god tid før man ankommer isbanen på lørdag.
22:45 Sosialt samvær i hotellets salonger.
Lørdag 2. mars 2024
Fra 08:00 Frokost (med mulighet for å smøre lunsj. Avtales i resepsjonen).
Fra 09:00 Avreise fra hotellet, til isbanen på Tisleifjorden.
Fra 09:30 GRUPPE 1 – Hotellgjester: Samling i depot ved bane og registrering. Første rundtur på bane, evt. oppdeling i grupper. Kjøreaktiviteter – Oppbremsning/unnamanøver – Rundløype.
Fra 10:00 GRUPPE 2 – Deltakere som ankommer banen direkte: Samling i depot ved bane og registrering. Første rundtur på bane, evt. oppdeling i grupper. Kjøreaktiviteter – Oppbremsning/unnamanøver – Rundløype.
12:30 – 13:30 Lunsj og informasjon om resterende planer for dagen. Det blir satt opp kiosk på banen. Pølser sponses av klubben. Kaffe, mineralvann og sjokolade for salg.
13:30 – 16:00 Vi koser oss videre på isbanen.
Avreise til hotellet eller retur hjem, etter eget ønske.
Før 18:00 Biler settes til lading, for dem som ønsker (og har bestilt) det. Se anvisning i torsdagens program.
18:00 Vi kjører Kahoot!
19:30 Felles middag. Mulighet for dagbesøkende å være med. Se lenke til pris øverst på siden.
Ca. 20:30 Sosialt samvær i hotellets salonger.

Søndag 3. mars er det ikke noe program, så nyt en bedre frokost og kos dere litt før hjemreisen begynner. Utsjekk er senest kl. 12:00. Snakk med en resepsjonist, dersom du ønsker å være på rommet utover dette.

Programmet kan også lastes ned som PDF.
Det vil også være tilgjengelig som QR-kode på deltakerkortet alle hotellboende får utdelt.
Dette kortet fungerer også som adgangskort til ditt rom på hotellet.

Kontaktinfo
Dersom du ønsker å komme i kontakt med noen av oss i styret, kan du ringe følgende nummer: 45 119 119.


Noen få praktiske detaljer

 • Kle deg for å være lenge ute en dag – slik at du ikke fryser. Vi har sett alt fra mildt “påskeføre” til vind og 29 minusgrader.
 • Ta gjerne med litt mat og drikke opp på fjellet.
 • Hotellgjester kan smøre matpakke ved frokost og har også mulighet for å få fylt en termos med drikke. Nærmeste lader er de to Supercharger-stasjonene på Gol, 30 minutter kjørevei unna banen. Hotellet ligger ca. 20 min kjøring fra isbanen.
 • Det er mulighet for lading med Type 2 (TWC) på hotellet over natten, samt med rødt og blått industristikk. I tillegg satser vi på å igjen kunne disponere Teslas ladehenger, med 10 TWC-uttak.
  Men husk; vi er ganske mange – og skal dele ladepunkter etter beste evne. Ta med UMC (vanlig ladekabel), gjerne med rødt/blått adapter, rød skjøteledning, vanlig skjøteledning osv. hvis du har  – og husk å sette navn på. Noen av Type-2 laderne krever at man har med egen ladekabel.

Betaling av deltakeravgift/baneleie

Husk å vippse TOCN for deltakeravgift/baneleie. Dette vil bli sjekket ved ankomst isbanen, og må være betalt i god tid før man ankommer.

Prisen for å delta på isbanekjøringen beregnes pr. bil og pr. dag.
Maksimalt fem (5) sjåfører pr. bil. Kun én av bilens sjåfører må være betalende klubbmedlem. De øvrige må imidlertid være husstandsmedlemmer, eller ha/tegne eget medlemskap.

Signaturmedlem, Standardmedlem – eller ikke-betalende medlem av TOCN?
Signaturmedlemmer betaler kr. 400 pr. dag for bruk av banen.
Standardmedlemmer betaler kr. 800 pr. dag for bruk av banen.
Ikke-medlemmer som ønsker å kjøre på isen, må tilhøre hovedsjåførs husstand – eller bli medlem av klubben (i god tid før kjøringen finner sted).
Se informasjon om dette i artikkelen med prisoversikter for treffet (se over).

Husk å vippse TOCN baneleie (kr. 400 pr. dag for Signaturmedlemmer, eller 800 pr. dag for Standardmedlemmer). Dette vil bli sjekket ved ankomst isbanen, og må være betalt i god tid før man ankommer.

Du finner TOCN på Vipps under «Send». Søk fram 16830 – Tesla Owners Club Norway.
Velg deretter “Arrangement”, og legg inn antall biler og antall dager, samt registreringsnummer på bilen(e) som kommentar, før du gjennomfører betalingen.
Én baneavgift pr. bil pr. dag.
Har du meldt på to biler, betaler du for begge bilene samtidig.

OBS! KUN antall førere som skal kjøre bilen skal føres opp i påmeldingsskjemaet for Vintertreffet/Isbanekjøringen. Eventuelle passasjerer skal ikke registreres ifm. betalingen for isbanekjøringen.

Se for øvrig lenke øverst på siden vedr. forutsetninger for gyldig forsikring under arrangementet.


Selve kjøringen:

 • Kjøring foregår på et avlukket område på Golsfjellet, der vegtrafikklovens regler skal overholdes til enhver tid.
 • Foruten kjegler og brems/unnamanøver, får deltakerene anledning til å kjøre på to serpentiner-baner (stor rundløype med slake svinger) på om lag 3 km, hvor biler slippes utpå med minimum 250 meter sikkerhetsavstand.
 • Formålet med ferdighetskjøringen, er at deltakere får lære hvordan egen bil oppfører seg på glatt underlag.
 • De som ønsker får også tilbud om veiledning av instruktør.
 • Det presiseres at det ikke forekommer hverken tidtaking eller konkurranser av noe slag.

Før du skal ut og kjøre, må du:

 • Ha fremvist gyldig førerkort.
 • Ha deltatt på førermøte (enten på hotellet fredag, eller digitalt). Sendingen kan også sees i ettertid, for dem som evt. ikke har anledning til å se det live. Alle må ha sett hele førermøtet, før man ankommer isbanen på lørdag. Førermøte for dem som skal kjøre fredag vil foregå rett i forkant av kjøringen.
 • Ha signert deltakererklæringen (bekreftelse på at man har sett eller vært på førermøtet).
 • Ha betalt eventuell deltakeravgift/baneleie (les mer om dette litt høyere opp på siden, og/eller på siden med all prisinformasjon (se lenke på toppen av denne siden).

Hvordan komme seg til isbanen (kart)


Se lenker på toppen av siden for øvrig informasjon om Vintertreffet!

Andre spørsmål?
Kontakt oss ved å benytte den røde “Kontakt oss”-knappen på høyre side.