Undersøkelse: Bærearmer til besvær (Model S og X)

Artikkel

Av: Vigdis Asbjørnsen

Etter hvert som de tidligste Teslaene har vært på veien en stund, begynner det å skje ting – salt og vann fra norske vinterveier gjør sitt.

Vi har i en periode nå observert at det har vært flere eiere som har opplevd at det under kjøring har skjedd et brudd i en av bilens kontroll-/bærearmer. Stort sett skjer dette i lav hastighet, og uten dramatikk.

Vi i TOCN vil gjerne undersøke litt mer detaljer rundt de ulike hendelsene og hvor vanlig det er, hvor gamle bilene typisk er, og om dette hovedsakelig er et fenomen for Model S.

For de eldste bilene (2013/2014) finnes det en “service bulletin” som skal adresserer slike svakheter. Dette er det interessant å få vite om er utført på bilene.

I tillegg har det kommet fram en del tilfeller av slike brudd på også nyere utgaver av (spesielt) Model S, men også Model X.

En klar bekymring
Mange av disse tilfellene er undersøkt og rapportert inn til Tesla som en bekymring.
Klubben har også hatt flere møter med Teslas norske ledelse, der vi har bedt dem om å gjøre en undersøkende individuell vurdering av de tilfellene som oppstår på nyere biler, og ikke bare ifm. de sakene vi rapporterer inn. 

Har du opplevd et slikt brudd?
Vi vil veldig gjerne at du, som har opplevd utfordringer med bilens kontroll-/bærearmer (også benevnt som bærebruer), tar deg tid til å svare på undersøkelsen i lenken under, for å bidra med din historie. Da kan vi lettere se hvordan bilparken ligger an, og hva vi i TOCN kan gjøre videre.

Vi ønsker også å høre fra deg som har fått slike komponenter byttet preventivt, enten på Teslas eller din egen regning.

Her gjennomfører du undersøkelsen

Undersøkelsen gjøres via Google Forms:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci—INUfWIgNee5V1e4eCeiV0TFEBwkNZnf8kFffsMxpmRg/viewform

Foto: Vigdis H. Asbjørnsen (TOCN)