Oppdatering ift død MCU (hovedskjerm)

Artikkel

Av: Vigdis Asbjørnsen

“Hjelp, jeg har fått svart skjerm i bilen – hva kan jeg gjøre?”

Det har etter hvert blitt en hel rekke slike meldinger i sosiale medier, ikke bare her i Norge, men også i samtlige andre land med Tesla. Særlig det siste året har dette problemet vært økende.

TOCN satte i fjor opp en undersøkelse der vi forsøkte å finne årsaken til problemet. Vi ba da eiere som hadde opplevd svart skjerm (permanent) om å registrere hvordan bilen oppførte seg rett før skjermen døde, evt. andre omstendigheter, samt hvordan saken ble håndtert hos Tesla.

Sammen med informasjon fra en rekke kilder, satte vi sammen en rapport til Tesla som ble overlevert dem for en tid tilbake. TOCN har etter dette vært i kontakt med både nasjonal og europeisk ledelse i Tesla for å finne en så god løsning som mulig på problemet.

Hvordan repareres en defekt MCU?
Tesla startet utskiftninger av de første tilfellene av defekte MCU-er ved å sette inn helt nye enheter. For å kunne tilby en rimeligere løsning for kundene, men også for å sikre bedre tilgjengelighet, lanserte de etter hvert en løsning med overhalte og oppgraderte skjermer – etter swap-prinsippet. Disse skjermene fikk (fra mai 2020) installert 64 GB minne.

Etter tilbakemeldinger fra eiere, deriblant TOCN, om behovet for å finne en enklere og rimeligere løsning i de tilfellene feilen skyldes eMMC-brikken, har Tesla nylig kommet i gang i USA med en løsning der man bare bytter datterkortet i MCU1. Det er på dette kortet eMMC-brikken sitter.

Dette blir gjort, ikke bare for å kunne tilby reparasjon av eMMC-brikken vesentlig rimeligere enn ved bytte av hele skjermen, men også for å unngå ventetid på overhalte MCU-er, som har vært et problem for mange kunder.

Hvorfor ikke bytte kun eMMC-brikken?
Tesla har også evaluert den opplagte muligheten for å kun skifte ut eMMC-brikken, men da dette innbefatter lodding på kretskort – og det også kan være andre bakenforliggende problemer som er den reelle årsaken til at MCU blir svart, har de valgt å bygge opp helt nye datterkort. Dette løser de fleste problemene forbundet med død MCU. eMMC-brikken på dette nye kortet er på 64 GB.

Kortet er nå under utprøving i Europa, og er forventet å kunne tilbys i september. Prisantydning er ca. 4000 kroner for bytte av datterkortet, inkludert deler og arbeid (Merk! Pris er ikke fastsatt, men en antakelse fra oss). En mulig kostnad for feilsøking kan tilkomme for å sikre at et nytt datterkort faktisk er løsningen på det aktuelle problemet.

Muligheten for oppgradering fra MCU1 til MCU2, er ennå ikke tidfestet for det europeiske markedet.

Hva er årsaken til at skjermen dør?
Skjermen består blant annet av et kretskort der det sitter en liten minnebrikke på 8 GB. Denne brikken inneholder informasjon bilen trenger for å f.eks kunne logge på Spotify, motta software oppdateringer, samt ulike funksjoner – deriblant gi informasjon på den store hovedskjermen.
Denne brikken er ikke så robust som den burde ha vært. Den har vist seg å være av en type som ikke tåler så mange lese/skriveoperasjoner som man burde forvente å skulle være installert i en bil som skal vare en stund lenger enn et par år.

Med tiden er det ganske mye data som ligger fast lagret på denne minnebrikken, og den lille reserven til mer flyktige data blir ikke stor. Etter hvert er det, som på alle gamle datamaskiner, dataområder som blir utslitte, og sjaltes dermed ut som brukbare. Dette fører igjen til at det ledige bufferet blir enda mindre, frem til det er helt oppbrukt. Til slutt klarer ikke systemet å få liv i skjermen lenger.

Det snakkes om unødvendig Linux-logging (som gjøres av Tesla) som stjeler en del her, men dette er nok ikke den eneste årsaken. TOCN kryssjekket datoene mange meldte at skjermen krasjet på, opp mot data som ligger tilgjengelig på en nettjeneste som følger med på hvilke software-versjoner de ulike modellene til enhver tid har installert (TeslaFi). Vi så at det i mange tilfeller var en større opphopning av krasjede MCU-er rundt de store utrullingsdatoene av nye softwareversjoner. Det er nok alle mulige operasjoner som krever minne som i sum sliter ut denne brikken.

Hva kan man gjøre for å unngå/forsinke dette problemet?
På enkelte biler man mistenker kan være i faresonen for å ryke, har det hjulpet på treghet i skjermen å slette alle tidligere destinasjoner bilen har navigert til, skru av trafikkdata samt la være å streame (fra bla. Spotify). Kort sagt la være å bruke mer minne enn det som er høyst nødvendig.

Minnebrikken tåler ikke så godt varme, så dersom det ofte blir varmt i kupeen (eksempelvis en varm sommerdag), er det en viss sjanse for at levetiden forkortes. Vi har ifm. undersøkelsen ikke på noe vis kunnet påvise dette som årsak, men det er nok betydelig varmere bak skjermen når det er varmt i kupeen, så det kan være en faktor å tenke på dette også. Det er også meldt om tilfeller, der man på vintertid ikke oppnår god oppvarming av fremre fotbrønn. Dette kan skyldes at varmekanalen ikke sitter helt korrekt montert, og at den tiltenkte varmen i stedet havner bak skjermen.

Men dessverre, det er ikke så mye mer man kan gjøre. Om det er kort tid igjen til bilen er eldre enn fem år (eller går ut på garanti), kan det være lurt å være litt ekstra obs, og eventuelt melde fra til Tesla at skjermen oppfører seg tregt eller unormalt.

Hva kan man gjøre om skjermen er svart/død eller uresponsiv?
I noen tilfeller har det hjulpet å installere ny software eller la Tesla rydde litt på minnebrikken på verkstedet. Med skjermen fungerende igjen, har enkelte da slått av trafikkdata og satellittvisning, unngått Spotify osv.

En del av disse bilene har klart seg videre, andre ikke. Til slutt er det nok fare for at de man har fått liv i, blir svarte på nytt, når det ledige minneområdet har krympet enda mer.

Med en erklært død hovedskjerm, har man to alternativer: Enten gå for å få det reparert hos Tesla, eller å få det reparert hos en tredjepart. Har man en bil med fortsatt gyldig garanti, eller har rett på reklamasjon etter kjøpsloven, er det best å snakke med Tesla.
Er man utenfor dette, får man selv vurdere hva man ønsker og har økonomi og tid til. Men det vil alltid være en risiko involvert ift. utfallet å benytte eksterne aktører. Et godt tips er å sjekke hvilke garantier disse kan gi på den reparasjonen de gjør.

Har man mulighet til å vente, vil det nye tilbudet som Tesla snart kan tilby (med bytte av datterkortet), se ut til å være rimeligere og sannsynligvis også tryggere enn alle andre løsninger.

Er bilen kjørbar når skjermen blir svart?
Ja, den er kjørbar, men den er ikke like sikker. Og kanskje ikke lovlig å kjøre.

Dersom årsaken er at eMMC-brikka er ødelagt, viser speedometeret hastigheten i mph (miles per hour), selv om det står km/t. I tillegg fungerer som regel ikke blinklys/retningsvisere, og uten disse er ikke bilen lenger tillatt å kjøre.

Bilen vil starte og kjøre som den skal, men dersom man har aktivert sikkerhetsfunksjonen “Pin-to-Drive”, får man ikke start på bilen. Vær derfor ekstra oppmerksom på dette, dersom du opplever symptomer på at MCU er i ferd med å dø.

Ryggekamera vil naturlig nok ikke være tilgjengelig. Man kan ikke regulere ventilasjon i bilen, den vil fortsette slik den var i det øyeblikket MCU døde, enten “på” eller “av”.

Bilen vil ikke kunne hurtiglade sies det, kun lade på vekselstrøm/hjemmelading (AC), så av den grunn er ikke langtur å anbefale. Det har vært observert noen biler som likevel har klart å hurtiglade, men alt i alt er det (for de fleste) ikke verd å legge ut på langtur.

Man vil ikke kunne få kontakt med bilen via mobilappen. Noen har fått tak i bilen via app, men da har også Tesla ofte klart å få liv i skjermen igjen. Dette kan tyde på at det i slike tilfeller ikke er eMMC-brikken som er problemet.

Unngå å restarte (resette) bilen om du kan, da mulig ladehastighet etter en restart kan bli lavere (Merk! TOCN har fått innsikt fra Tesla at ikke alle døde MCU-er skyldes eMMC-brikken. Det kan også være derfor det er ulike erfaringer knyttet til hva bilen tilsynelatende er i stand til og ikke. Det kan rett og slett skyldes andre komponenter også).

Foto: Aland Bru (Club Tesla España)

Via spørreskjemaet vårt med temaet “død MCU” som ligger på våre sider, har vi fått samlet informasjon fra mange eiere. Antallet er langt flere enn det vi antok på forhånd, og at det så langt (av de registrerte) er nærmere 100 personer som selv har vært nødt til å bære kostnaden for bytte av MCU-en.

Noen oppsummerende tall
Skjemaet ligger foreløpig fortsatt tilgjengelig på vår nettside, men det har naturligvis blitt innsendt færre registreringer den senere tiden. Det gjennomføres likevel stadig noen nye registreringer der. Klikk her for å sende inn din registrering.

Oppsummert per 15. august er tallene (siden vi startet registreringen) som følger:

  • 195 biler har blitt registrert med svart skjerm
  • 184 er Model S
  • 11 er Model X
  • Biler så nye som fra 2017 har fått feil på MCU/død skjerm.

I litt mer detalj vet vi følgende:

Merk! Dette er kun de som har registrert seg – og viser ikke alle Teslaer i Norge med havarert MCU.

Årsmodell 2013 2014 2015 2016 2017 Totalt
Antall som har fått havari 22 47 98 18 10 195
Antall nye biler registrert (ifølge Statens vegvesen/Teslastats) 1991 4048 4039 3489 8473 22 040‬
Antall som var innenfor reklamasjon 1 16 72 18 10 117
Antall som var innenfor reklamasjon, men ikke fikk gratis bytte) 1 4 14 6 1 24
Antall som var innenfor reklamasjon og fikk gratis bytte 1 12 58 11 6 93
Antall som var utenfor reklamasjon og ikke fikk gratis bytte 20 29 21 70
Antall som var utenfor reklamasjon men likevel fikk gratis bytte 1 2 5 8

Garanti og reklamasjon – hva er hva?
Alle Tesla som kjøpes i Norge skal komme med en viss nybilgaranti. Den opphører ved 100.000 kjørte km, eller ved fem års alder (det som inntreffer først). Hovedbatteri og DU/motor har 8 års garanti (de fleste med ubegrenset kjørelengde, men det finnes enkelte unntak. Se her).

Reklamasjon er noe man har etter forbrukerkjøpsloven, dersom bilen er kjøpt privat fra Tesla. Reklamasjon på en bil er fem år. Det vil si – har du en bil som har gått mer enn 100 000 km, og bilen fortsatt er under fem år, vil du kunne hevde reklamasjon.

En MCU er å regne som en vesentlig del av bilen og forventet å vare mer enn to år – ergo fem års reklamasjon. Kjørelengde har da ingen relevans (må ikke forveksles med definerte slitedeler).

Ulik kostnad
Beløpet man må betale hos Tesla har tidligere variert ganske mye, noe vi har bemerket. Det har stort sett ligget i området 24 000 til 30 000 (høyeste beløp registrert så langt var på 34 820 kr, utført i 2019). Ved overgangen til å bytte ut MCU med overhalte enheter, er denne kostnaden blitt redusert til 14-17 000.

Noen biler er utenfor garanti og fem års reklamasjon. Andre har måttet betale, selv om de ved tidspunktet for der MCU feiler, fortsatt hadde tid (eller km) igjen på sin garanti/reklamasjon. En slik unødvendig høy kostnad er noe av det vi i TOCN har bemerket overfor Tesla.

Hva gjør TOCN?
Da det er Tesla selv som har skylden for at eMMC-minnet i MCU blir korrupt (les mer om dette her), har TOCN valgt å se nøyere på om Tesla også bør dekke kostnaden for bytte/reparasjon av MCU, alternativt legge det inn som en Service Bulletin (utbedring/tilbakekalling) i sine systemer. Vi har, i felleskap med en rekke andre lands klubber, i tillegg sendt en epost til Teslas europeiske ledelse med en del spørsmål, og har fått lov til å publisere litt mer detaljert informasjon om eMMC og MCU.
(Merk! Dette er for øyeblikket en pågående sak) 

Her følger et mer detaljert svar fikk vi tidligere i sommer, men da var ikke bytte av datterkort en tilgjengelig opsjon. Tidsestimatet kan man nok kanskje ta med en klype salt, gitt de rådende omstendighetene i verden:

Infotainment Upgrades
Tesla is working hard to make the Infotainment Upgrade available for all vehicle configurations and in all markets. The Infotainment Upgrade was launched in March for North American variant vehicles with 2.5 Autopilot Computers and in May for 2.0 Autopilot Computers, and we are working to complete the required development for 1.0 Autopilot, pre-Autopilot, and overseas markets. The features that accompany the Infotainment Upgrade are compelling, and we are hoping to make this retrofit available in all markets this summer.

Media Control Unit (MCU) Replacements 
In terms of MCU replacement pricing, the referenced €2400 price refers to historic pricing of new production MCU1. Although MCU1’s are no longer in production, the price of remaining new inventory MCU1 has been ~€1620 since early 2020. The lowest-price repair option we can currently offer is a remanufactured MCU1, at ~€1174, plus installation labor (see below for local pricing*).

Since the beginning of May, each remanufactured MCU1 features an upgraded eMMC flash memory with 64GB capacity.  While Tesla currently does not offer an in-field replacement of the motherboard or “daughterboard,” we are currently exploring these and other repair options, which will require further development work and testing. Feasibility and timing are still TBD. Thank you for this suggestion.

Software Improvements
Over a number of releases, the software team has made various optimizations to the utilization and management of the eMMC flash memory. We continue to recommend that owners install software updates as they become available to them. Release 2020.20 (and later) contain all optimizations made to date and has been made available to MCU1 vehicles over Wi-Fi and Cellular.

We could use your help in encouraging owners in your clubs to install available updates if they have not already done so.

*Approximate local prices for remanufactured MCU1 (installation labor not included)

Local Price Parts Price
Australia AUD 1.891
Europe EUR 1.174
Norway NOK 11.560
Sweden SEK 12.320
Switzerland CHF 1.253
United Kingdom GBP 1.000

Videre prosess
TOCN har også involvert våre advokater og utarbeidet en forarbeidene sak. Tesla har nå gitt uttrykk for at de tar denne problematikken høyst alvorlig og jobber for å få datterkortet verifisert, godkjent og lansert for det europeiske markedet.

Vi følger denne saken, nærmest daglig, og vil oppdatere videre fremgang når vi vet mer.

Med vennlig hilsen,
Styret
Tesla Owners Club Norway

Foto: EVrepair.se, Aland Bru (Club Tesla España), Tesla