Oppgradering av MCU1 til MCU2

Artikkel

Av: Satheesh Varadharajan

Angående muligheter for å oppgradere bilens Media Control Unit (hovedskjermen), populært kalt MCU. Oppdatert pr. april 2020.

04/2020: Tesla har løst problemene forbundet med oppgradering fra MCU1 til MCU2, og har nå startet med oppgraderinger i USA. Mulighetene vil bli lansert i Europa senere i år, med et visst håp sommeren 2020 her hjemme. Kostnad er antydet til kr. 29.000, men sett i lys av Corona-krisa og endrede valutakurser, vil nok kostnaden bli en god del høyere. Vi anslår ca. kr. 36.000.

10/2019: TOCN har nå endelig fått en avklaring på mulighetene for å oppgradere MCU1 til MCU2 for de av dere som ønsket dette. Der de selv var villig til å betale for denne oppgraderingen av egen lomme. Det viser seg at det er mye mer komplisert enn først antatt, da det er mer elektronikk og annen type hardware som skal snakke sammen.

Vi har derfor fått en konkret tilbakemelding om at dette ikke er mulig. Om det vil være anledning i fremtiden har Tesla Norge heller ingen informasjon om på dette tidspunkt.

Enn så lenge er altså dette byttet noe Tesla Norge ikke utfører. Vi tror heller ikke de kommer til å prioritere mulighetene for et slikt bytte heller, da kostnaden vil være betydelig, både for forbruker og antakeligvis Tesla selv.