Tips til deg som har Nokian dekk

Artikkel

Av: Vigdis Asbjørnsen

Til deg som har Nokian-dekk, gjerne kjøpt gjennom Tesla:

Dersom du registrerer deg hos Nokian innen to uker etter at du kjøpte dekkene, vil du omfattes av Hakka-garantien.
Den gir deg som kjøper ett års garanti mot uhell, der du får veihjelp, dersom du får skadet et dekk, fix av dekket – eller bytte til nytt dekk.

Du er dekket av denne garantien så fremt følgende kriterier er oppfylte:

  • Dekket er montert korrekt på en felg som oppfyller dekknormen ETRTO/STOR, og skal være normalt brukt.
  • Dekket skal ikke ha vært overbelastet, og man har brukt det lufttrykket som bilprodusenten anbefaler.
  • Dekket skal kun ha vært normalt brukt. Hakka-garantiens veihjelp gjelder ikke dersom dekket har vært brukt i bilsport, på utrykningskjøretøy (ambulanse, politibil osv.) eller i noen annen form for spesialbruk.
  • Tjenesten gjelder inntil ett (1) år regnet fra kjøpsdato, forutsatt at mønsterdybden er minst fire millimeter.
  • Hakka-garantiens veihjelp dekker ikke skader som er oppstått ved hærverk/skadeverk.

Du har med Hakka-garanti rett til en ganske omfattende veihjelp, – til og med få dekket hotellopphold – dersom det skulle bli nødvendig.

Les mer om garantien her: https://www.nokiantyres.no/hakkagaranti/hakka-garanti-faq/

– Ikke glem å registrere deg !

Legg igjen den første kommentaren