Tips: Effektiv superlading

Artikkel, Ladeguide

Av: Vigdis Asbjørnsen

Det kan fort bli kø når det er mange på langtur, og det dermed er mange som skal innom en superlader.

Da kan det være greit å være så effektiv på laderen som mulig, slik at man selv kommer seg raskt videre med optimal lading, og i tillegg gir plass til nestemann.

De fleste gangene man er på tur, skal man videre til enda en superlader før man er fremme.
Da trenger man ikke lade til 100 prosent, kun det man trenger + en sikkerhetsmargin på 15-30 prosent.

Tiden det tar å lade fra 80 til 100 prosent, er faktisk like lang som det tar å lade fra 20 til 80 prosent.
Så lenge gidder du vel ikke å vente på bilen, eller…?

Den mest effektive ladingen på superlader, er når man har følgende på plass:

  1. Varmt batteri
  2. SOC (State of Charge) er lav (men ikke altfor lav, på nye biler)
  3. Du er førstemann på ladeparet, eller står alene

Varmt batteri

Er batteriet allerede varmt, vil lading gå uten begrensning.
Varmt nok batteri har du først når temperaturen i det holder ca 30oC. Er batteriet veldig kaldt vil det varmes opp før ladingen starter. Er det under 30oC, vil ladehastighet tilpasses temperatur – og øker etter hvert som batteriet blir varmere.
Under superlading blir batteriet varmere, da det blir generert endel spillvarme pga. indre motstand. På sommeren merkes for varmt batteri ved at vifter og kjøling starter (over 45oC).
Man kan ikke se nøyaktig hvor varmt batteriet er, kun når det er for kaldt.  Da er det den stiplede linjen som indikerer dette. Ved oppvarming forsvinner linjen ved 17oC, så man vet i alle fall når batteriet passerer denne temperaturen.
Er batteriet kaldt, vil software i bilen og på lader forsøke å beskytte batteriet for unødig slitasje.

Er batteriet for varmt, vil bilens vifter slås inn for å kjøle ned.
Er bil satt i Range Mode = “OFF”, vil bilen aktivt varme batteriet til 12oC ved forvarming, eller når man starter kjøreturen.
Man ser når batteriet har 12oC, da stiplet linje er ca halvveis borte i visualiseringen for energi.

Se her for mer om hvordan å ha et tilstrekkelig varmt batteri.

SOC – State of Charge

Batteriet lader mest effektivt når SOC er i området 0(20)-60 prosent fullt. Ladehastigheten vil avta etter hvert som man lader, og avta kraftig etter 80 prosent. De siste 10 prosentene vil det ta enda lenger tid å fylle, som vist i figuren i veiledningen for superlading.
Dette er en del av bilens måte å beskytte batteriet på.

Er neste stopp på reisen også en superlader, trenger man vanligvis ikke å topplade. Det skal da normalt sett være tilstrekkelig å lade nok for å komme frem til neste superlader + 20-30% sikkerhetsmargin. Superladere ligger ideelt sett med 15-20 mils avstand. Enkelte steder ligger de tettere enn det også, slik at man evt. kan hoppe over en lader.

Ledig ladepar

Still deg om mulig på et ledig ladepar, slik at du ikke deler med noen, eller del med noen som straks er ferdig å lade. Dersom det sitter noen i den første bilen på ladeparet, vil du kunne se på hastigheten på blinkingen på den grønne lampa ved inntaket hvor mye effekt det lades med. Rask blinking betyr tilnærmet full effekt. Sakte blinking betyr nær fullt batteri.
Se her for oversikt over en del av superladerne og hvordan A-B – parene er plassert.

Er det mange som “fyller opp” på en superlader, og det finnes alternative superladere innenfor rekkevidde – slik som det nå er blitt på E6, kan det være lurt å på forhånd sjekke i navigasjonen i bilen om det er mange ladeplasser ledig eller ikke. Mennesker er “vanedyr”, så det kan være lurt å sjekke de aller nyeste superladerne for flere ledige plasser. Ellers finnes det gode tips her til alternative ladere for de mest benyttede superladerne (skrevet før Rygge var tilgjengelig).

God Tur !

Om ladehastighet

Når man lader kan man se ladehastigheten enten i km/hr eller i kW. Dette kan stilles om etter egen preferanse i bilens innstillinger.

Lading angitt i kW er det som er enklest å sammenlikne på tvers av biler. Det er et øyeblikksbilde av ladeeffekten man får levert akkurat der og da fra superladeren.

Lading angitt i km/h er det litt vanskeligere å relatere målingene med. Dette er en gjennomsnittsmåling over hele ladeøkten. Farten vil i praksis variere underveis etter flere faktorer, som beskrevet tidligere her. Ladefarten som vises kommer også an på bilens kalkulerte forbruk, og om du har satt den i “typical” eller “rated” i innstillingene. I tillegg kan kaldt batteri redusere ladehastigheten ved oppstart av ladingen, da batteriet først må varmes opp. Forbruk og kjørelengde er forskjellig fra modell til modell.

Eks:
Ladet 40kWh på 30 minutter med 70D på Rated = 563km/h
Samme 40kW på 30 minutter med X90D = 367km/h

 Tekst: Vigdis Asbjørnsen, Sigurd Ingvaldsen
Foto: Vigdis Asbjørnsen