Prisoversikt for Supercharging i Norge, november 2023

Artikkel

Av: Roger Kolbu

TOCN sjekker jevnlig prisene på samtlige Tesla Superchargere i Norge, også denne gang med 116 stasjoner (1774 ladestolper). Her får du hele oversikten, som også inneholder prisoversikten for lading av andre elbilmerker, samt type ladere på den enkelte stasjon!

Ikke betalende medlem ennå?
Her kan du lese mer og starte ditt medlemskap: https://tocn.no/konto/register

Tabellen viser antall stolper med V2, V3 og V4 på den enkelte stasjon. Dette gjør det enklere for dem som har en eldre Model S/X som ikke er oppgradert til CCS-lading.
Se også nederst i saken for egen tabell med “Type 2”-kompatible ladere.


Prisoversikten er blitt omfattende, og vi velger derfor å presentere den som et bilde. Dette gjør visningen mer mobilvennlig. Oversikten kan lastes ned som PDF, ved å klikke på tabellbildet nedenfor, alternativt her.

Prisendringer
Grunnet den mer stabile strømprisen, endrer Tesla prisene med lengre mellomrom. TOCNs oversikter vil derfor fortsette å presenteres ca. én gang pr. måned. Kanskje sjeldnere, dersom Tesla ikke har foretatt justeringer.

Prisene i tabellen nedenfor ble innhentet 14. november 2023.

Endringer fra forrige oversikt
Prisene er denne gang i gjennomsnitt oppjustert med 4,81 prosent fra forrige oversikt. Det er en marginal justering, noe som reflekterer de økende strømprisene nå mot vinteren.

Tidsrom for prisdifferensiering
Tesla har, som tidligere, valgt å differensiere prisingen gjennom døgnet. I oktober 2023 valgte de å forskyve høykostperioden tilbake igjen fra 18-22 til 16-20. Lading i tidsrommet 20:00 – 16:00 er altså rimeligst, mens tidsrommet 16:00 – 20:00 får et pristillegg på ca. 10 prosent.

I bilen og appen er døgnet delt opp i tre tidsintervaller, men to av disse er for tiden identiske. Tabellen nedenfor viser derfor de to reelle prisintervallene – som også er de samme som for lading av ikke-Teslaer.

OBS! Visningen av prisendringene gjelder off-peak tidsrommet (20-16), der lading for Tesla-eiere er rimeligst.

Justeringer
Prisjusteringene denne gang er fra -20,00 % til +26,47 %.

Økning
52 stasjoner har fått økt sine priser denne gang.

Gjennomsnittsprisen (mellom kl. 20:00 og 16:00) er for tiden kr. 2,59 pr. kWh, en oppgang på kr. 0,07 (4,81 prosent) siden oktober 2023.

Nye stasjoner siden forrige oversikt
Ingen nye stasjoner er kommet til siden forrige oversikt.

V4-stasjon
26. september ble Norges første V4-ladere tilgjengeliggjort i appen. Det er Gardermoen SuC som ble supplert med 20 stk. av den nye typen – V4. Utformingen av disse, gjør det vesentlig enklere for andre elbilmerker å plassere seg ved laderen.
Vi kan fremover forvente å se flere nye ladelokasjoner med denne nye stolpetypen. Hell er nå nærmest klar for åpning.

Nye tillatelser eller byggeoppstart siden forrige oversikt
Følgende SuC har fått byggetillatelse: Oppdalsporten. 

Følgende SuC har byggetillatelse, men venter på byggestart: Østerbø Fjellstove, Eggedal, Stokke, Hemsedal, Voss 2, Støren, Grimstad og Røros.

På de tre stasjonene Nordfjordeid, Oslo-Bogstadveien og Beitostølen, er bygningsarbeidet nå igangsatt.

Hell, Kristiansand, Bergen (Gullgruven Senter) og Vøringsfossen er alle fortsatt under oppføring.
Kilde: Supercharge.info

De rimeligste stasjonene
Pr. 14. november 2023, er det to stasjoner (Molde og Trondheim) med den laveste ladeprisen, kr. 1,60 pr. kWh.
Deretter er neste laveste pris kr. 1,65 (Volda).
Laveste Supercharger-pris i oktober, var kr. 1,70 pr. kWh.

De dyreste stasjonene
Landets dyreste superlader er denne gang Gol, hvor ladingen mellom kl. 20:00 og 16:00 nå koster kr. 3,55 pr. kWh. Høyeste Supercharger-pris i oktober, var kr. 3,45 pr. kWh (Røldal).

Stasjoner med uendret pris
Ingen stasjoner står med uendret pris fra oktober.

Prisene denne gang er innhentet 14.11.2023 av Roger Kolbu (TOCN).


Lading av ikke-Teslaer
Husk også at de fleste av Teslas Supercharger-stasjoner (for tiden 111 av 116) nå er åpne for andre bilmerker.
Les mer her: https://tocn.no/2022/05/hvilke-superchargere-er-apne-for-andre-elbilmerker

Stasjoner kun for lading av Tesla
De 5 stasjonene med stolper markert med røde tall i tabellen, er kun åpne for lading av Tesla. Der finner man heller ingen ladepriser for andre bilmerker.


Maksimal ladestyrke
Maksimal ladestyrke på ladestasjonene er oppgitt i kW. Flere av ladestasjonene er utvidet med nye V3-stolper (250kW), slik at de har stolper av både type V2 (130/150kW) og type V3. Opplysningen gjenspeiler da de kraftigste stolpene på stasjonen.

Sammenlikningsprisene gjengitt i kursiv, er prisene fra forrige oversikt (oktober 2023).

Ikke CCS-lademulighet på din eldre Model S/X?
Usikker på om din bil kan lade på en stasjon på din vei?
Da kan du slappe av. Bilens navigasjonskart/ladekart viser nemlig KUN de stasjonene bilen har mulighet til å lade på. Det betyr at du trygt kan benytte ladekartet som en veileder for hvor du kan lade.
En oppgradering av bilen, slik at den kan lade på CCS-stasjoner, koster for tiden ca. kr. 4.300. Dette inkluderer et nødvendig adapter mellom stasjonens ladekabel og din bil.
Se tabellen helt nederst i artikkelen for egen oversikt over stasjonene som støtter Type 2-kompatibel lading.


Forklaring av tabellen
Tesla/abonnement er den prisen Tesla-eiere betaler for ladingen (dersom du ikke har fri superlading for bilen). Dersom du skal lade en annen bil enn Tesla, kan du abonnere på lading. Dette koster kr. 129,- pr. måned.
Uten abonnement er den prisen det koster å lade andre bilmerker, dersom du ikke abonnerer på superlading.

Tesla-eiere trenger IKKE abonnement. De får den laveste prisen – uansett.


Tabell 1: Komplett oversikt (pr. 14.11.2023)

Klikk på bildet for å laste ned PDF med hele prisoversikten.

Åpning av eksisterende stasjoner for andre elbilmerker:
13. september 2023 ble de fleste av de “stengte” stasjonene, åpnet for andre elbilmerker.
De 5 stasjonene som nå er forbeholdt kun Teslaer, er:
Jaren (Spydeberg), Telemarksporten (Porsgrunn), Lillesand, Haukås (Bergen), Leinstrand (Klett, Trondheim).


Har du en eldre Model S/X som ikke er oppgradert til CCS?
Det ruller fortsatt en del eldre Teslaer, der eierne fortsatt ikke har oppgradert bilen til CCS-lading.
Uten denne oppgraderingen, er det i dag kun 62 av 116 Superchargere i Norge disse bilene kan lade på.

Vi anbefaler på det sterkeste å investere i denne oppgraderingen. Da får du tilgang til de resterende 54 nyeste laderne som kun støtter CCS-lading. Oppgraderingen koster ca. kr. 4.300 – og kan bestilles i appen.

Legg for øvrig merke til at 10 av disse stasjonene består av både nye (V3) og gamle (V2) ladere. Det er i så fall de stolpene med to kabler (V2) du skal se etter på stasjonen.

Her følger en oversikt over de 62 Supercharger-stasjonene i Norge som støtter Type 2-kompatibel lading (klikk på bildet for å laste ned PDF av oversikten).


Tabell 2: Stasjonene som (pr. 14.11.2023) støtter Type 2-kompatibel lading

Klikk på bildet for å laste ned PDF med hele prisoversikten.


Forrige prisoversikt (oktober 2023) finner du her.

Kilde: Roger Kolbu
Foto: Roger Kolbu, TOCN