Bli en del av fremtiden: Engasjer deg i Tesla Owners Club Norway og bidra til en bærekraftig utvikling

Artikkel

Av: Vigdis Asbjørnsen

Kjære medlemmer av Tesla Owners Club Norway,

Å være en del av Tesla Owners Club Norway (TOCN), en klubb dedikert til eiere og entusiaster av Teslas banebrytende elektriske kjøretøy, gir en unik og engasjerende opplevelse. Ved å aktivt ta del i klubbens utvikling, får du muligheten til å bidra til en bærekraftig fremtid og skape en enda bedre opplevelse for TOCN-medlemmene.

TOCN ble etablert i 2013, og ledes av et styre bestående av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Hvert år er det styreplasser på valg, og vi søker etter kandidater som ønsker å bidra til klubbens videre utvikling og forbedring for medlemmene. Som en del av styret, kan du være med på å forme klubbens fremtid, samtidig som du fremmer interessen og kunnskapen om Tesla og elbiler generelt.

TOCN er uavhengig organisasjon, og har ingen politisk tilknytning.
Vi organiserer sosiale arrangementer, enklere lading for medlemmene, og arbeider for å påvirke Tesla Motors til å ta hensyn til norske behov og ønsker. Klubben ivaretar medlemmenes interesser, både når det gjelder bilhold og annenhåndsverdi, samt juridiske vurderinger rundt reklamasjoner i allmenn interesse – eller som kan skape presedens.

Dersom du er interessert i å bli en del av styret, vennligst ta kontakt med oss på valgkomite@tocn.no. Inkluder i søknaden en kort beskrivelse av deg selv, hvor du kommer fra, og hvorfor du vil være en del av styret i kommende periode.

Vi ber om søknad og CV (relevant for styrevervet) i PDF-format.

Søknadsfrist: 20. mai 2023.

Med vennlig hilsen,
Odd Kåre Qvam Trøen
Leder av valgkomiteen i TOCN