Hva er en Tesla Service Bulletin?

Artikkel

Av: Roger Kolbu

Tesla utferdiger nå og da det vi kjenner som Service Bulletins. Mange tenker at dette dreier seg om utfordringer ved bilene, som da påkaller en “recall”. Fullt så enkelt er det dog ikke. Her går vi nærmere inn på de ulike graderingene av Service Bulletiner. I tillegg kan du sjekke om din bil har noen utestående innkallinger.


Ja, det er ulike benevninger og alvorlighets-graderinger for slike dokumenter. Alt fra helt enle instruksjoner, ment for teknikerne – til de mest alvorlige, der bilene aktivt kalles inn for utbedring.

Vi starter med de engelske forklaringene til disse bulletinene:

Recalls apply to all affected vehicles at no cost to the customer, no matter the warranty status, but Service Bulletins are just diagnosis and repair instructions for specific known problems. With a few rare exceptions that are usually mentioned in the Service Bulletin introduction, the repair is billed the same as if the technician diagnosed the problem and devised the solution themselves. Theoretically, the charge should be less than it would be otherwise because the technician doesn’t have to spend as much time diagnosing and figuring out the parts to replace–the Service Bulletin shortcuts that process.

The Service Bulletins that say “Classification: Campaign Bulletin” in the header are to be performed on any affected car that comes into the Service Center for any reason (assuming the car is covered by a warranty; otherwise they should be recommended to the customer as a customer-pay repair). The ones that say “Classification: Repair Bulletin” are to be performed only if the technician thinks it’s appropriate based on their diagnosis or the customer’s complaint.


Altså gjelder følgende:

– Recall Bulletin: Aktiv tilbakekalling for reparasjoner og bytte av deler. Alle kostnader ifm. dette dekkes av Tesla.
Kostnader dekkes av Tesla, også dersom bilen er utenfor garanti.

Service Bulletins:
– Campaign Bulletin: Kjente problemer som aktivt skal sjekkes av Tesla, dersom bilen er inne for service.
Garanti, eller også betalbar – dersom bilen er utenfor garanti.

– Repair Bulletin: Er kun instruksjoner for teknikerne, slik at de bedre vet hva årsaken er, og at du som kunde i stor grad kan slippe diagnosekostnader, forbundet med problemet.
Deler byttes kun dersom tekniker mener det er fornuftig, eller eier klager på komponent/funksjon.
Som regel en betalbar tjeneste.


Sjekk din bil for utestående tilbakekallinger:

Først henter du din egen bils VIN.
Deretter sjekker du her for eventuelle utestående tilbakekallinger.