Program og detaljer for Vintertreffet på Golsfjellet 2022

Artikkel

Av: Roger Kolbu

Isbanekjøringen under årets Vintertreff på Golsfjellet, gjennomføres fredag 4. og lørdag 5. mars 2022, og inneholder et trafikk-sikkerhetskurs i glattkjøring. Her er mer detaljer rundt arrangementet:

Read this article in English


Endringslogg: (her vil eventuelle endringer eller oppdaterte beskjeder fremkomme).

28.02.2022: Endret tidspunktet for fredagens førermøte til kl. 22:00 (tidligere satt til kl. 21:00). Middagstider er også justert noe. Se også mindre endringer for aktiviteter og middag lørdag kveld. Alle endringer er merket i burgunderrød tekst.

Se også opptaket av førermøtet i 2021: https://youtu.be/fPZQtUg4-uI

Se også invitasjonen til Vintertreffet 2022.

Selve kjøringen:

 • Kjøring foregår på et avlukket område på Golsfjellet, der vegtrafikklovens regler skal overholdes til enhver tid.
 • Foruten kjegler og brems/unnamanøver, får deltakerene anledning til å kjøre en serpentiner-bane (en stor rundløype med slake svinger) på om lag 3 km, hvor biler slippes utpå med minimum 250 meter sikkerhetsavstand.
 • Formålet med ferdighetskjøringen, er at deltakere får lære hvordan egen bil oppfører seg på glatt underlag.
 • De som ønsker får også tilbud om veiledning av instruktør.
 • Det presiseres at det ikke forekommer hverken tidtaking eller konkurranser av noe slag.

Før du skal ut og kjøre, må du:

 • Ha fremvist gyldig førerkort
 • Ha deltatt på førermøte (enten på hotellet fredag, eller digitalt). Sendingen kan også sees i ettertid, for dem som evt. ikke har anledning til å se det live. Alle må ha sett hele førermøtet, før man ankommer isbanen på lørdag. Førermøte for de som skal kjøre fredag vil foregå rett i forkant av kjøringen. 
 • Ha signert deltakererklæringen (bekreftelse på at man har sett eller vært på førermøtet)
 • Ha betalt eventuell deltakeravgift/baneleie (500 kroner pr. dag. Gjelder ikke-medlemmer). Vippses senest ved oppmøte.

Ikke betalende medlem av TOCN? Husk også å vippse TOCN baneleie, dersom du ikke er betalende medlem i klubben (du kan melde deg inn her). Dette vil bli sjekket/opplyst om ved ankomst isbanen, og kan evt. betales da. Du finner TOCN på Vipps under «kjøp og betal». Søk fram 16830. Én baneavgift/påmelding pr. bil. Legg inn registreringsnummeret til bilen som kommentar, før du gjennomfører betalingen. Se for øvrig nederst på siden vedr. forutsetninger for gyldig forsikring under arrangementet.

Hvordan komme seg til isbanen (kart)

Overordnet program (endringer kan komme)

Torsdag 3. mars 2022 (for dem som kommer til hotellet torsdag)
Ved ankomst
Biler settes til lading, for dem som ønsker (og har bestilt det i påmeldingsskjemaet – kr. 200 pr døgn).
Ladingen foregår i garasjen, innerst på nedsiden av hotellet. Alternativt på Type 2-ladere langs veggen på samme side. Spør i resepsjonen, så sørger vi for hjelp til plassering og tilkobling.
20:00 – 21:30 Middag/buffet tilgjengelig til kl. 21:30 (inkludert for boende).
Fra ca. 21:30 Vi forsøker å samles på forsvarlig vis i hotellets salonger, hvor vi i sosiale former kan diskutere det som måtte dukke opp av temaer.
Fredag 4. mars 2022
Ved ankomst
(for dem som ankommer hotellet fredag)
Biler settes til lading, for dem som ønsker (og har bestilt det i påmeldingsskjemaet – kr. 200 pr døgn).
Ladingen foregår i garasjen, innerst på nedsiden av hotellet. Alternativt på Type 2-ladere langs veggen på samme side. Spør i resepsjonen, så sørger vi for hjelp til plassering og tilkobling.
Fra 08:00 Frokost (med mulighet for å smøre lunsj. Avtales i resepsjonen).
11:30 Avreise fra hotellet, til isbanen på Tisleifjorden. Førermøte avholdes straks vi er samlet på isen.
Fra 12:00 Samling i depot ved bane, deretter førermøte. Første rundtur på bane, evt. oppdeling i grupper. Kjøreaktiviteter – Oppbremsning/unnamanøver – Rundløype.
Senest 17:00 Avreise til hotellet eller retur hjem etter eget ønske.
Før 19:00 Biler settes til lading, for dem som ønsker (og har bestilt) det. Se anvisning i torsdagens program.
18:00 – 21:30 Middag (inkludert i romprisen for boende). Middag/buffet tilgjengelig (innslipp i puljer) kl. 18:00, 18:30, 19:00, 20:00 og 20:30. Middagsserveringen avsluttes kl. 21:30.
22:00 – 22:45 Det blir gjennomført et obligatorisk førermøte (for dem som ikke har kjørt på isbanen fredag), med gjennomgang av baneregler, tips og triks, samt signering og innsamling av deltakererklæringer. Hotellgjester kan overvære live. Møterom opplyses om på et senere tidspunkt.

Møtet vil bli livestreamet, og lenke til sendingen vil bli sendt deltakerne i god tid før møtet. Sendingen kan også sees i ettertid, slik at man kan gjennomgå informasjonen – før man ankommer isbanen på lørdag.
22:45 Sosialt samvær i hotellets salonger, i den grad gjeldende smittevern tillater det.
Lørdag 5. mars 2022
Fra 08:00 Frokost (med mulighet for å smøre lunsj. Avtales i resepsjonen).
Fra 09:00 Avreise fra hotellet, til isbanen på Tisleifjorden.
Fra 09:30 GRUPPE 1 – Hotellgjester: Samling i depot ved bane og registrering.
Første rundtur på bane, evt. oppdeling i grupper. Kjøreaktiviteter – Oppbremsning/unnamanøver – Rundløype.
Fra 10:00 GRUPPE 2 – Deltakere som ankommer banen direkte: Samling i depot ved bane og registrering.
Første rundtur på bane, evt. oppdeling i grupper. Kjøreaktiviteter – Oppbremsning/unnamanøver – Rundløype.
12:30 – 13:00 Lunsj og informasjon om resterende planer for dagen.
13:00 – 16:30 Vi koser oss videre på isbanen.
Avreise til hotellet eller retur hjem, etter eget ønske.
Før 19:00 Biler settes til lading, for dem som ønsker (og har bestilt) det. Se anvisning i torsdagens program.
19:00 En liten samling i møterommet, evt Quiz og muligheten til å treffes.
20:00 Felles middag.
Ca. 21:30 Sosialt samvær i hotellets salonger.

Søndag er det ikke noe program, så nyt en bedre frokost – kos dere litt før hjemreisen begynner. Utsjekk er senest kl. 12:00. Snakk med en resepsjonist, dersom du ønsker å være på rommet utover dette.

Kontaktinfo
Dersom du ønsker å komme i kontakt med noen av oss i styret ute på banen, kan du ringe følgende nummer: 45 119 119.

Noen få praktiske detaljer

 • Kle deg for å være lenge ute en dag – slik at du ikke fryser. Vi har sett alt fra mildt “påskeføre” til vind, eller tosifret antall minusgrader. 
 • Ta gjerne med litt mat og drikke opp på fjellet.
 • Hotellgjester kan smøre matpakke ved frokost og har også mulighet for å få fylt en termos med drikke. Nærmeste lader er de to Supercharger-stasjonene på Gol, 30 minutter kjørevei unna banen. Hotellet ligger ca. 20 min kjøring fra isbanen.
 • Det er mulighet for lading med Type 2 (TWC) på hotellet over natten, og med rødt og blått industristikk. Men husk; vi er ganske mange – og skal dele etter beste evne. Ta med UMC (vanlig ladekabel), gjerne med rødt/blått adapter, rød skjøteledning, vanlig skjøteledning osv hvis du har  – og husk å sette navn på. Noen av Type-2 laderne krever ladekabel. 

Sikkerhet

 • Det avholdes et obligatorisk teoretisk førerkurs i forkant av kjøringen.
 • Vi har tre baneansvarlige/instruktører, som passer på at alt går for seg etter gjeldende regler.
 • Vi holder en sikkerhetsavstand på 250 meter mellom bilene.
 • Banen vedlikeholdes og sikres daglig av AS Isbanedrift (se mer i lenker nederst i saken).

Forsikring:

Hos de fleste forsikringsselskaper: Om det skulle skje noe uforutsett, skal normal forsikring gjelde idet vi praktiserer normale veitrafikkregler og ikke avholder noen konkurranse med tidtaking. Sjekk gjerne med eget selskap om du er usikker. Referer gjerne til denne siden. For dem som har sin forsikring gjennom If; Arrangmentet er godkjent, og skal samsvare med følgende krav fra If:

 • Arrangøren av førerutviklingskurset må kunne framlegge skriftlig kursplan som skal være forhåndsgodkjent av If (godkjenning ligger her).
 • Deltakere som ønsker det skal få et signert eksemplar av deltakererklæringen.
 • Kurset skal holdes etter bestemmelser tilsvarende Vegtrafikkloven (med tilhørende forskrifter).
 • Kurset må ikke tillate såkalt “fri-kjøring”, dvs. kjøring over høyeste tillatte hastighet i Norge – 100 km/t. Dette må fremgå av kursplanen.
 • Arrangøren må kunne fremlegge deltakerliste og bekrefte den enkeltes deltakelse.
 • All kjøring skal være del av et førerutviklingskurs, med formål å bedre sikkerheten under kjøring på offentlig vei.
 • All kjøring i forbindelse med kurset skal foregå i sin helhet innenfor Norge/Sverige.
 • Det skal være instruksjon under hele kurset.
 • Samtlige kjøretøy som benyttes i førerutviklingskurset skal være registrert og kjøres med skilt.
 • Kjøretøy registrert på privatperson skal bare kjøres av eier eller fast medlem av dennes husstand.
https://www.if.no/privat/forsikring/bilforsikring/banekjoring For dem som har sin forsikring gjennom TOCN CoverClub: Arrangementet er godkjent, under forutsetning av følgende:
 • Forsikringen er utvidet til å gjelde på bane ved førerutviklingskurs som holdes innenfor bestemmelsene i veitrafikkloven.
 • Såkalt «fri-kjøring» tillates ikke, det vil si kjøring ut over høyeste tillatte hastighet i Norge 110 km/t.
 • Arrangøren må kunne fremlegge deltakerliste og bekrefte den enkeltes deltakelse og det skal være instruksjon under hele kurset.
 • Kjøringen må foregå i Norge.
 • All kjøring skal være del av et førerutviklingskurs med formål å bedre sikkerheten under kjøring på offentlig vei og det skal være instruksjon under hele kurset.
 • Samtlige kjøretøy som benyttes i førerutviklingskurset skal være registrert og kjøres med skilt.
 • Kjøretøy registrert på privatperson skal bare kjøres av eier eller fast medlem av dennes husstand.

Om førermøtet: http://isbanedrift.no/forermote Om sikkerhet på isen: http://isbanedrift.no/hms