Undersøkelse – Hva synes du om Tesla Model 3 og Y?

Artikkel

Av: Roger Kolbu

Tesla ønsker eiernes tilbakemeldinger på hvor vellykket de synes deres Model 3 og Y er. De ønsker også svar fra deg som endte opp med å ikke kjøpe en av disse modellene, basert på mangel av funksjoner du mener burde vært til stede.

Undersøkelsen tar for seg både Model 3 og Model Y, og tar også hensyn til om du har (eller har hatt) begge modellene i ditt eie – eller vurdert å kjøpe noen av dem.

Svarene vil oversendes Tesla, men vi spesifiserer at vi i denne undersøkelsen IKKE ber om noen personalia fra deg.

Siste frist for innsending er tirsdag 7. desember kl. 23:59

Takk for dine svar! Bekreftelse på innsending kommer i et grønt felt på skjermen, der skjemaet lå.

Undersøkelsen er nå over.

Legg igjen den første kommentaren