Her er Teslas 18 nye Superchargere i Oslo sentrum

Artikkel
Supercharging

Av: Roger Kolbu

Kommende tirsdag, 29. juni, åpner den etterlengtede Supercharger-stasjonen i Oslo sentrum, nærmere bestemt i Sentrum P-hus (ved Tinghuset). Dette blir Oslos største ladestasjon, med tanke på antall ladeplasser og effekt.

Opprinnelig skulle stasjonen vært åpnet torsdag 24. juni, men en forsinket leveranse av maling fra Sverige, gjorde at åpningen måtte utsettes noen dager.

Europas største innendørs
Ved åpningen vil 18 ladestolper være i full drift. Så langt har Tesla benyttet seg av byggets eksisterende transformatorpark, men de har allerede foretatt en detaljert planlegging med tanke på å sette inn ytterligere kapasitet, slik at antall ladestolper blir 40 totalt.

Hver Tesla Supercharger ladeplass i parkeringsbygget, som for øvrig driftes av OnePark, vil ha en bredde på 3,1 meter, mot 2,5 meter for de øvrige parkeringsplassene.

18 nye ladestolper av typen V3 blir tilgjengelig ved åpningen 29. juni 2021.

Håper på snarlig utvidelse
Tesla satser på at den nye etableringen blir mye brukt, slik at de kan se på en utvidelse så raskt som mulig.

Det er teknisk utfordrende å få plassert inn ny transformator og nettstasjon inn i parkeringshuset. Allerede nå blir den likevel Europas største innendørs Tesla Supercharger-stasjon.

Krevende etablering
Dette parkeringshuset er også et krevende sted å etablere en Supercharger-stasjon, rent sikkerhetsmessig. Den ligger tre etasjer under bakken, Ring 1 går skrått over bygget, med Regjeringskvartalet og Tinghuset like ved.

Tesla har hatt en tett dialog med Oslo brann- og redningsetat vedr. det elektriske og tekniske. Det samme har de også hatt med Oslo kommune. De har også hatt en ekstern brannrådgiver, som har veiledet Tesla med tanke på alle normer som finnes i forbindelse med prosjektet.

Kun V3 – altså CCS
Stasjonen, som ligger på plan U3 i parkeringsbygget, er – på lik linje med alle nye Supercharger-lokasjoner, en ren V3-stasjon. Dette betyr at kun Teslaer med CCS-ladeport (eller S/X som er oppgradert til å lade via eget adapter) kan lade på disse Superchargerne.

Maksimal ladestyrke for Model 3 er 250 kW, mens Model S og X får opptil 142 kW via et adapter (som følger med i oppgraderingskostnaden på kr. 3.550).

Ole Gudbrann Hempel er ansvarlig for Teslas ladeinfrastruktur i Norden.

Lavest ladepris
Prisen for dem som må betale for ladingen, blir på denne stasjonen den laveste i Teslas norske Supercharger-nettverk – kun kr. 2,25 pr. kWt.

Vi spurte Ole Gudbrann Hempel, som er ansvarlig for Teslas ladeinfrastruktur i Norden, om den lave prisen er en form for kompensasjon for det faktum at det vil koste kr. 38 pr. påbegynte halvtime å stå parkert i parkeringsbygget?
– Nei, våre ladepriser er alltid et resultat av de underliggende kostnadene for utbygging og drift av hver enkelt lokasjon, påpeker han. Her i parkeringshuset blir kostnadene lavere enn man kanskje ville anta, da det – i motsetning til en ladestasjon på bakkeplan – her er mange etasjer å fordele de ulike kostnadene på.

Første Supercharger-stasjon i bykjernene
– Tidligere ble Teslas Superchargere plassert mellom byene, nettopp for å følge opp den filosofien Tesla kaller «Enabling Long Distance EV Traveling». Det var snakk om å velge det viktigste først. Nå endrer vi strategien, fordi kapasiteten utover landet er i ferd med å bli godt dekket. Vi starter derfor med store byer. Oslo er først ut. Bergen, Stavanger, Trondheim og Bodø står for tur.

– Vi er på vei inn i et nytt segment, nå som Model 3 SR+ er satt ned med totalt 80.000 kroner. Da ser vi også at vi konkurrerer med mye mer kompakte og enklere biler enn tidligere, og samtidig ser vi også at ikke alle de nye kundene har fastparkering eller lading hjemme, skyter Tesla Norges kommunikasjonssjef, Even Sandvold Roland, inn.

VY har utleie av Tesla Model 3 i Oslo sentrum.

Ny satsning
– Denne stasjonen, inne i Oslo sentrum, er en del av en ny satsning på Tesla Supercharging i Norge, forteller Hempel.
Tidligere har vi etablert ladestasjoner i de største byene i Nord-Amerika, Kina, Asia, Japan, Hong Kong – men ikke i Europa.

Vi kaller dette City Supercharging i Europa, hvor vi bygger i byene. Tidligere har det altså vært mellom byene, for langdistansekjøring.

Vi ser et behov. Kundene har etterspurt dette i flere år, og ikke alle har mulighet for hjemmelading. Det å «jage» en offentlig ladestolpe er noe man nå slipper.

Hva med forbud mot bil i Oslo sentrum?
– Kan denne stasjonen kanskje ligge for nært bykjernen? Dette med tanke på politikernes ønske om stenge indre bykjerne for biler, og da også elbiler?
– Godt poeng. Det er noe vi har tatt inn i vurderingen, men Ring 1 er såpass sentral, at vi føler oss komfortable med dagens situasjon.
Drosjenæringen har også etterspurt bra lading i Oslo sentrum.

– Tidligere startet Tesla med Urban Supercharging i USA, altså lading i byene, og da med halv ladestyrke (72kW). Dette ønsket dere imidlertid ikke å innføre her. Utplasserer de fortsatt disse i USA, eller har de gått over til V3 – også i byene?
– Nei, det stemmer. Vi syntes ikke den løsningen egnet seg for Norge. Det produseres for øvrig kun V3-ladere nå, så da er det programmet forlatt – også i USA.

Seks destinasjonsladere, som hver kan levere opptil 22kW, er satt opp i samme etasje i parkeringsbygget. Enn så lenge vil bruken av disse være gratis for Tesla-eiere.

Også Destination Chargere – for lengre tids parkeringer
I tillegg til de 18 V3 Supercharger-stolpene, er det satt opp seks Destination Chargere, av typen Tesla Wall Connector Generation 3. Disse AC-laderne (vekselstrøm) vil (i alle fall i starten) være gratis å benytte for Tesla-eiere.

Lastbalansert, men minimum 11kW
De seks ladepunktene er lastbalansert, slik at man vil få tilgang til 22kW – men minimum 11kW. På sikt kan det bli satt opp flere slike destinasjonsladere, dersom behovet viser seg.

Disse seks laderne er (i samråd med TOCN) satt opp for å dekke behovet til dem som må stå parkert lengre enn den tiden det normalt tar å lade opp bilen på en Supercharger. Da slipper man å måtte komme tilbake for å flytte bilen bort fra Supercharger-stolpen.
– Man kan altså starte opp ladingen på Destination Charger, og evt., toppe opp på Supercharger. Å bli stående på en Supercharger, etter at bilen er fulladet, kan bli dyrt – grunnet kostbare «Idle Fees», opplyser Ole Gudbrann Hempel.

– Uansett blir det spennende å følge med på bruken av disse. Kanskje må vi sette opp enda flere Destination Chargere, avslutter han.

Tekst og foto: Roger Kolbu, TOCN

18 superladerstolper ligger som perler på en snor i etasje U3 i Sentrum P-hus.