Isbanekjøring med KNA, vinteren 2021

Artikkel

Av: Roger Kolbu

KNA Hedmark arrangerer Winter Experience i Eggedal (20. februar) og på Hjerkinn (13. mars). Via vårt klubbmedlemskap i KNA, har vi mulighet til å invitere TOCNs betalende medlemmer til disse arrangementene.

Disse to isbanekjøringene kan være gode alternativer, dersom du ikke får anledning til å delta på vår egen isbanekjøring 6. mars 2021.

Du vil også her få mulighet til å prøve ut din egen bil på isbane.

Pris:

  • Pris er kr. 900,- for medlemmer av KNA, eller 1500,- for ikke-medlemmer.
  • Lisens på kr. 200,- kommer i tillegg på kjøringen i Eggedal (se nedenfor).

Medlemskap i KNA koster kr. 580,- og løper i 12 måneder fra kjøpsdato.
Medlemskap kan bestilles her: https://kna.no/bli- medlem

Lisens og forsikring:

Engangslisens (betales ved oppmøte) dekker ikke skader på bil, men er en kollektiv ulykkesforsikring i samarbeid med IF. Denne dekker invaliditet, dødsfall og behandlingsutgifter.
Pris er kr. 200 for hver fører, og kr. 100 for hver passasjer.

Påmelding:

Registrering skjer på KNA sine nettsider:
Påmelding Eggedal 20.02.2021
Påmelding Hjerkinn 13.03.2021
Husk å legge inn KNA-medlemsnummer, dersom du har dette. Én påmelding pr. bil.

Betaling:

Du betaler via Vipps til 556837, samtidig som du registrerer din påmelding.
OBS! Husk navn og eventuelt medlemsnummer i KNA.
Dersom du ikke har Vipps: Betal til bankkonto 71620703804. Merk betalingen med navn og evt. medlemsnummer i KNA.

Regler:

Pga. Covid-19-restriksjoner, kreves det at samtlige personer i samme bil tilhører samme bofellesskap.

Sted:

Lenke til kart over arrangementstedene, finner du på sidene i påmeldingslenkene over.