Alternativer, dersom den store skjermen blir svart

Artikkel

Av: Vigdis Asbjørnsen

Mange eiere med eldre Model X og S har etter hvert opplevd at hovedskjermen (MCU – Media Control Unit) har blitt permanent svart, og det derfor har vært nødvendig å få skjermen fikset. Vi har her samlet en del informasjon om de ulike alternativene med deres fordeler og ulemper, samt priser i øyeblikket.

Etter mye og til dels intenst lobby-arbeide fra flere involverte, og et samarbeide med en rekke europeiske Tesla-klubber, har det blitt tilgjengelig flere alternative løsninger for å få skjermen i orden igjen.

Hva er en MCU?
Dersom du lurer på hva en MCU er, finner du en faktaboks i denne lenken, eller nederst i artikkelen.

Hvordan arter feilen seg?

Den mest opplagte og synlige feilen, er at den store skjermen blir helt svart. I forkant av dette, melder mange at bilens funksjoner “forsvinner” litt etter litt. Det kan være Bluetooth, det kan være WiFi, det kan skje i forbindelse med dekkbytte (hvor man i menyen velger en annen felgstørrelse). En software-oppgradering – eller en resetting av bilen, er også blant de vanligste årsakene til svart skjerm. Dette fordi visse data endres, og bilen booter opp igjen.

Etter at skjermen har feilet, får man nødvendigvis ikke justert funksjonene fra skjermen, og i de fleste tilfellene heller ikke fra mobiltelefonen. Lufteanlegget vil fortsette å gå med den innstillingen det hadde, da det feilet. Valgene vil naturlig nok ikke være justerbare. Farten anvist i instrumentpanelet viser ikke nødvendigvis rett hastighetsenhet. Den viser i mange tilfeller hastigheten i miles per hour, selv om det står km/t bak tallet. Alle instrumentlyder forsvinner i bilen. Blinklyset virker, men ikke ryggekamera, selvfølgelig.

Slik vil det typisk kunne se ut i instrumentpanelet når hovedskjermen har blitt svart eller har “fryst”.

Feilsøking hos Tesla

Når en bil med hovedskjermproblemer kommer inn til Tesla, vil Tesla-teknikeren først feilsøke for å se hva som er problemet. Dette for å se om det er kun eMMC- brikken (minnet), feil på andre komponenter (på datterkortet, der minnet sitter – eller feil på selve MCU’en).

Grunnen til denne feilsøkingen er at Tesla ikke vil skifte ut hele MCU’en, dersom feilen ligger på eMMC-brikken/datterkortet.

Noen ganger vil det ved et problem med låst/svart skjerm, være tilstrekkelig med en restart av systemene i bilen. Noen ganger krever det en reinstallasjon av software, der det kan ha skjedd noe uforutsett under siste installasjon. Men til syvende og sist vil den gamle typen eMMC-brikke, med stadig krympende plass på seg, til slutt ikke klare å gjøre jobben den skal, og skjermen vil forbli svart.

Bytte av datterkort

Begrenser feilen seg til eMMC-minnebrikken, eller det lille kretskortet som den sitter på (datterkortet),  bytter Tesla kun datterkortet, og du beholder din MCU1. Eiere som har byttet datterkortet, sier bilen med nytt datterkort er kjappere. På det nye datterkortet sitter det en større minnebrikke, som er på 64GB i stedet for kun 8GB.

Alle som har fått byttet til ny MCU siden mai 2020, har den nye eMMC-minnebrikken. Er du usikker på hvilken skjerm du har i din bil, sjekk på service-beskrivelsen fra servicebesøket.

Tesla tilbyr dem som har en bil som ikke er dekket av garanti eller reklamasjon, en datterkort-oppgradering for kr. 3.851,- inkl. mva.
Oppdatering 02.02.2021: – prisen er nå delt opp i et fast delepris-beløp + arbeid Se mer detaljer om den utvidede garantien til Tesla og pris på sidene deres.

Utvidet garanti på MCU1

Tesla kom nylig med en utvidet garanti for MCU1. Med denne vil alle eiere som har kjørt under 160.000 km få gratis bytte av datterkort, dersom feilen kan identifiseres som en minnebrikke-feil.

Har du byttet MCU hos Tesla tidligere, har du rett på denne garantien – med mindre du hadde kjørt mer enn 160.000 km da feilen ble meldt Tesla. Mer informasjon og tilbakebetaling vil komme i februar, ifølge Tesla.

Felles for alle tilfeller: ved reparasjon/bytte hos Tesla, beholder man alle garantier hos Tesla.

Kjørelengde Under fem år siden bilen ble registrert Mer enn fem år, eller uten reklamasjon (pga. firmakjøpt bil) Eldre enn åtte år gammel bil
Kjørt under 100.000 km (garanti) Gratis – ordinær garanti Gratis pga. utvidet garanti kr. 3.851.-
Kjørt under 160.000 Gratis pga. utvidet garanti Gratis pga. utvidet garanti kr. 3.851.-
Kjørt mer enn 160.000 Gratis, da man har reklamasjon kr. 3.851.- kr. 3.851.-

Bytte til MCU2, fordeler og ulemper

Det er nå mulig, som et alternativ, å bytte fra MCU1 til MCU2 – for alle med MCU1. Byttet gir en del nye muligheter, men man mister også noen funksjoner.

Prisen for en MCU1 –> MCU2 oppgradering er (pr. 22.01.2021) kr. 17.000,- (arbeid inkludert). Data fra MCU1 kan overføres til MCU2, om man foretar oppgraderingen i forkant av et havari. Du bestiller oppgraderingen ved å sette opp en servicetime i appen, og skrive at du ønsker å oppgradere fra MCU1 til MCU2.

Hvilke nye funksjoner får jeg ved å oppgradere?
Hvilke funksjoner du får ved bytte til MCU2, avhenger av hvilken årsmodell og utstyrsnivå din bil har i utgangspunktet. Du kan på følgende side hos Tesla se hva slags funksjoner og tjenester som vil bli tilgjengelig med en MCU2-oppgradering. De vil, som en del av en oppgradering av hovedskjerm, også bytte skjermen ved rattet (instrumentpanelet – IC).

Fordeler: Alle med MCU2, vil få et større antall underholdningsapplikasjoner, som for eksempel muligheten til å se film på skjermen når bilen står parkert, men også en rekke spill. Dette i tillegg til en kanskje bedre opplevelse av Spotify, da et problem med hakking ifm. databuffring er utbedret.
Ulemper: Man vil for øyeblikket miste all radiofunksjon, da gammel DAB-modul ikke er kompatibel med MCU2. Det er likevel mulig å kjøpe en ny utgave av DAB-modulen, til kr. 5.500 kr.

Det har ellers blitt observert at bildet på skjermen, når det er mørkt og man rygger på kveldstid, er vesentlig mørkere med MCU2 enn med MCU1. Dette er en utfordring Tesla er klar over, og som det jobbes med.

Bilde på skjerm fra ryggekamera på en MCU1-MCU2 oppgradert Model S (2014-modell)
Samme gårdsplass sett på skjermen i en 2013 Model S med MCU1

Andre alternativer

Det er mulig å få byttet eMMC-brikke hos noen tredjeparts-leverandører. Da får man en ny eMMC-brikke loddet på det gamle datterkortet i bilens MCU. Dette gjøres med en viss risiko, da den fysiske prosessen med å lodde løs brikken, lese ut data, legge over på ny brikke og lodde på plass ny brikke, er en relativt komplisert prosess.

Er brikken først skadet, er det ikke sikkert det er mulig å få alt man trenger å hente ut av brikken, for en vellykket overføring til ny brikke. Blant annet credentials for å logge inn på Tesla sine servere for SW oppdatering, samt Spotify. Dette er nøkler som er viktige å få med over på ny enhet. Dette er det mulig å få orden på hos Tesla, men det vil da koste kr. 2.062,- for én times arbeid for å restaurere disse dataene igjen. Totalkostnad vil da kunne bli større enn om Tesla hadde gjort hele jobben. Garanti på reparasjonen vil følge tredjeparts verksted, så viktig å vite hva tredjepart tilbyr av garanti. Tesla vil i et slikt tilfelle stå ansvarlig for gjenoppretting av credentials.

Det er også viktig å vite at man med en slik tredjeparts løsning vil miste sin pant som er på 750 euro for MCU hvis denne mot formodning må skiftes i fremtiden. Denne panteordningen er automatisk lagt inn under skifte av Media Control Unit med mindre man ønsker å beholde sin gamle MCU av en eller annen grunn.

Eneste forskjellen vil være at tredjepart kan utføre det proaktivt, mens Tesla kun tilbyr sin løsning for eMMC-bytte, dersom det viser seg å være noe fysisk galt med skjermen, og en reparasjon derfor er nødvendig.

Hva er en MCU?

MCU er 17″-skjermen som du styrer nærmest alle justeringer i bilen med.

MCU1 er 1. generasjon av skjermen, og datasystemet som sitter i denne. Dette er en datamaskin med en litt eldre prosessor (av typen Nvidia). eMMC er minnet på dette kortet, og originalt er det 8GB som ble satt inn. Minnet sitter på et såkalt “datterkort”, som kan byttes ut. Det oppgraderte kortet har en 64GB brikke, mens prosessor forblir den samme som tidligere. Byttes bare dette kortet, vil alt i bilen fungere slik det har gjort tidligere.

MCU2 er 2. generasjon som ble introdusert i mars 2018, og her brukes en “Intel Atom”-prosessor. Denne er mye kraftigere enn den gamle Nvidia, og har gitt muligheter for mer prosessorkrevende programmer, som eksempelvis Netflix og spill. Menyer osv. fungerer også mer sømløst. I mars 2018 var det samtidig en del annet utstyr som ble oppgradert, bla. skjermen foran rattet (IC – Instrument Cluster). DAB-modulen ble også oppgradert til en ny type.

Er det noen ulemper ved å oppgradere fra MCU1 til MCU2?
Siden MCU2 ikke er kompatibel med den gamle DAB-modulen, må denne kjøpes ekstra (kr. 5.500,-), dersom man fortsatt ønsker DAB i bilen. IC blir byttet som en del av oppgraderingen. Oppgradering til MCU2 er en tjeneste man må betale for.

Hva er problemet med MCU1?

MCU1 – er styringsenheten som gir liv til hovedskjermen og instrumentpanelet som sitter i alle Model S og X, levert frem til ca. midten av 2018. Denne har med tiden vist seg å ha en rekke svakheter, blant annet et underdimensjonert minnekort (eMMC), som sitter fastloddet på et mindre kretskort (datterkort), som igjen sitter på skjermens hovedkort.

Hvilke biler har MCU1?

Alle Model S og Model X som er bygget i mars 2018 eller tidligere, har MCU1. Har du mulighet for Netflix og et bredt tilbud med spill på den store skjermen, har du den nye MCU2.

Hvorfor feiler brikken?

eMMC-brikken blir rett og slett utslitt, fordi den er underdimensjonert og ikke tåler så mye som den burde. Som et slags bilde på hva som skjer med minnebrikken over tid: Se for deg minnet som et stort ark, der alt man skal huske står skrevet. Mye ligger der fast hele tiden, mens en del av dataene kommer og går. Når man sletter og skriver til det samme stedet, vil papiret der til slutt bli slitt og få hull, – og man kan ikke lenger skrive der.
En får da sakte men sikkert en mindre papirlapp å skrive alt man skal huske på. Til slutt kommer man ned på at “arket” dekker basisfunksjonene, som for eksempel det å starte opp skjermen. Brått har man ikke nok plass til det heller.
Noen ganger finner man likevel fram til minneområder man gjerne kan slette, som for eksempel navigasjonslogger, og så klarer skjermen å komme opp igjen. Men det tar dessverre ikke så lang tid før feilen dukker opp på nytt. Har man aktive varsel/feilmeldinger i bilen over tid, kan dette fremskynde en ødelagt eMMC-brikke.

Se også tidligere artikler:

August 2019: Har bilens hovedskjerm (MCU) tatt kvelden?

August 2020: Oppdatering ift død MCU (hovedskjerm)

September 2020: Den nye løsningen for død MCU/eMMC nærmer seg!