Pyrosikring – dekkes et bytte av denne av batterigarantien eller ikke?

Artikkel

Av: Roger Kolbu

20.09.2023: I svært mange av de eldre model S og X, har det i løpet av de siste månedene dukket opp en melding om at pyrosikringen (batterisikringen) for hovedbatteriet må byttes. I en del tilfeller var meldingen feilsendt, og raskt trukket tilbake. Men – blir dette byttet på 8-års batterigaranti – eller ikke? Vi tok opp dette spørsmålet via klubbens advokat. Her er hans syn!

Kort fortalt drives bilenes pyrosikring (denne type sikring ble lansert i bilene i 2015) av to små batterier, som sørger for at sikringskretsen permanent overvåkes. Disse batteriene har en antatt levetid på ca. 9 år (avvik kan forekomme). Når batteriene dør ut, vil ikke sikringen være rask nok til å stanse en unormal strømflyt – ved eksempelvis en ulykke. Dermed vil sjansen øke for at batteriet ryker, dersom det blir utsatt for en endring i strømflyten. Sikringen skal altså sørge for at strømflyten fra batteriet raskt blir brutt under unormale situasjoner.

Teslas feilkode for denne sikringen, er BMS_u031_ReplaceSmartFuseSoon. Feilmeldingen forteller videre at sikringen vil miste sin nødvendige strømtilgang innen 6 måneder, og derfor må byttes.

Dekkes et bytte av sikringen på batteriets 8-årsgaranti?
Flere av klubbens medlemmer har spurt oss om ikke en sikring som dette ikke bør byttes på batteriets 8-års-garanti, siden sikringen sitter (ulike steder i den enkelte batterimodell) inne i batterikassa? I tillegg er ikke eierne tidligere blitt informert (fra Tesla) om at batterikassa inneholder en slik sikring – og at den må byttes.

Kostnad
Den nye typen sikring, som nå er selvforsynt med strøm via strømflyten som går til batterikassa, koster om lag 1000 kroner. Imidlertid vil kostnaden for et bytte av sikringen variere, da tidsbruken avhenger av om sikringen er enkel å komme fram til, eller om hele batterikassa må senkes ned (de eldste bilene, der sikringen sitter montert i toppen av kassa). Totalkostnaden varierer mellom ca. kr. 3.600,- og kr. 7.800.

NB!
Dersom du har en eldre Model S fra 2013-2014, og som ikke på et senere tidspunkt har fått byttet sitt hovedbatteri, vil et bytte av pyrosikring ikke være nødvendig.


Klubbens advokat, Kjetil Lyngmyr, er blitt forelagt saken, og har landet på følgende konklusjon:

Teslas garantivilkår er noe justert gjennom årene. Utgavene sier likevel generelt som følger:

Under avsnittet “Begrenset garanti for batteri og drivenhet” finner vi følgende:

Litium-ion-batteriet (“batteriet”):

“…Hvis batteriet krever garantiservice, vil Tesla reparere enheten, eller erstatte den med en ny enhet som har en energikapasitet som minst tilsvarer energikapasiteten til det opprinnelige batteriet før feilen oppstod.”

Det faktum at Tesla reparerer, taler vel for at batteriet er bygd opp av en rekke komponenter som kan repareres.

Etter en alminnelig forståelse av denne ordlyden, må man forvente at batteriet omfatter sikringen, fordi sikringen må ansees å være en del av batteriet, både rent teknisk (batteriet vil vel ikke fungere uten sikringen) og fysisk (sitter i umiddelbar nærhet).

Her kan sannsynligvis avtaleloven § 37, 3. ledd, være aktuell i de tilfeller kjøper er forbruker (privatperson):

“Ved tvil om tolkningen av et avtalevilkår, skal vilkåret tolkes til fordel for forbrukeren.”

Mener Tesla at sikringen ikke er en del av batteriet, burde det vært presisert i garantivilkårene, i en eller annen form.

For dem som opplever feil i batteriets garantiperiode på 8 år, bør de kreve dette dekket under garantien.
For dem som har en bil som er utenfor denne garantiperioden, er nok «løpet kjørt».

Dersom et krav om garantibasert kostnadsdekning for dem som opplever feil innenfor batteriets 8 års garantitid blir avvist, vil vi nok anbefale å betale for et bytte – og krevd erstatning i etterkant. Enten i forliksrådet eller Forbrukertilsynet/Forbrukerklageutvalget.

Vi har opplyst om dette synspunktet til de eierne som har spurt oss om råd, slik at de hadde “bedre kort på hånden” når de skulle ta dette opp med Tesla.


Tesla har nå endret sitt standpunkt
Tesla har senere (høsten 2023) endret sitt synspunkt i saken, og går nå med på dekke også skringsbyttet innenfor hovedbatteriets garantitid (8 år).
De som allerede har betalt for et bytte (innenfor hovedbatteriets garantitid), får nå automastisk refundert betalingen innen rimelig tid.


Fått melding om bytte av sikring på en bil fra 2013-2014?
Da er det sannsynlig at hovedbatteriet på et tidspunkt er blitt byttet til et batteri av nyere dato – og som dermed inneholder denne pyrosikringen. Se avsnittet nedenfor vedr. du forholder deg til et bytte av sikring.


Fått melding om bytte av sikring på en bil som tidligere har gjennomgått et bytte av hovedbatteri?
Dersom din bil har fått byttet hovedbatteriet, er det den opprinnelige garantitiden på 8 år som fortsatt gjelder.

Imidlertid har du en reklamasjonstid på 5 år etter det nye byttet av hovedbatteri, hvilket medfører at dersom disse 5 årene med reklamasjonstid varer lengre enn garantitiden, og garantitiden nå er ute – men bilen fortsatt er innenfor de 5 årene med reklamasjonstid etter hovedbatteribyttet, er det “reklamasjon” (ikke garanti) du skal hevde overfor Tesla.


Tekst: Roger Kolbu (TOCN)
Artikkel oppdatert 17.11.1023