Grønne visjoner for fremtiden

Artikkel

Av: Vigdis Margrethe Løver

Som Tesla-eiere er vi med på å forme fremtidens grønne verden, og flere interesseorganisasjoner er allerede godt i gang. To fra TOCNs styret, President og styreleder Satheesh Varadharajan og styremedlem Vigdis Margrethe Løver, ble med på seminar for å sjekke ut visjonene deres.

Det var arkitektkontoret NSW Arkitektur som inviterte til seminar om grønne fabrikker, men både Teslas store «Battery Day» og Musk sine visjoner ble også lagt fram. Det hjalp veldig på at vi var to representanter fra styret i Tesla Owners Club Norway. Alle deltakerne på frokostseminaret denne gang, var meget interesserte i alt som hører med i vår grønne fremtid.

Her var det duket for mye spennende, og den grønne tankegangen begynte for alvor her i landet i 2016, da Erna Solberg inviterte Elon Musk, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og en rekke andre ministre, til et stort seminar hvor fremtidens visjoner ble lagt fram. Hvordan grønne fabrikker kunne bygges uten utslipp, hvordan elektrisitet kunne lages på miljøriktige måter, og hvordan det kunne lages en god overgang til et nullutslippssamfunn. Teknologien har kommet langt i dagens samfunn, 4 år senere.

– Alle land i i verden har klimateknologi på agendaen nå. Teknologien er utviklet for det grønne skiftet, sa Jarand Rystad fra Rystad Energy. Ser vi 80 år fram i tid, har vi et helt grønt system. Strømproduksjonen kan da lagres uten for store tap, batteriproduksjonen er utviklet og lagrer bedre enn i dag, og utviklingen viser at alle problemer som oppstår kan overvinnes.

– Det foregår en rask elektrifisering av transport både til vanns og på land, og vi har kommet langt. For eksempel at 30 % av ferjene i landet kjører på el, og ferjeturer over 30 minutter blir utført av hybridferjer. Cruise og fiskeri er det neste som blir elektrifisert, sa Rystad.

Fra venstre: Espen Hauge, Jarand Rystad og Jan Christian Vestre. Disse tre var foredragsholdere på frokostmøtet i Oslo.

– I dag er det mer behagelig å være elbilselger enn fossilbilselger, og elbilene øker i salg over hele verden, sa Elbilforeningens representant, Espen Hauge fra AVERE (the European Association for Electromobility). Han fortalte at de ønsket å invitere alle industrier og politikere som er interesserte i det grønne skiftet, til å komme sammen.

– I Norge jobber vi for å kunne videreføre de rammebetingelsene elbiler har i dag, slik at det blir renere byer og nullutslipp. Det er ingen som ønsker seg tilbake til den grå byluften. Den eneste måten å kunne nå EUs krav, er en elektrifisering av bilparken, mente Espen Hauge.

– Vi synes det grønne skiftet går for sent. Vi har alle et ansvar for å investere og skape arbeidsplasser som ivaretar klima og miljø, sa Jan Christian Vestre. Han representerer Vestre, et firma som lager utemøbler på nullutslippmåten. Ved hjelp av flotte bilder fra fremtidens produksjonslokaler de skal etablere i skogen ved Magnor, viste han hvordan fremtidige fabrikker kunne bli opplevelsesparker for hele familien.

I skogen utenfor Magnor ønsker Vestre å bygge en publikumsvennlig fabrikk, som også kan være et opplevelsessenter for familien. Slik ser de for seg at fremtidens fabrikker skal være. Null utslipp, stor moderne produksjon og familievennlig.

– Vi må bygge bro mellom Greta Thunberg-generasjonen og industrien, sa Vestre. Han ønsker seg et godt skandinavisk samarbeid for å re-industrialisere Norge for fremtiden.

Tekst og foto: journalist Vigdis Margrethe Løver