Den nye løsningen for død MCU/eMMC nærmer seg!

Artikkel

Av: Roger Kolbu

Teslas nyeste løsning for reparasjon av defekt minnebrikke i MCU vil bli både rimeligere og enklere å utføre. Den nye løsningen er nå på vei ut til Teslas norske servicesentre.

Som nevnt i vår siste artikkel i serien om MCU-er (Media Control Unit) som går i sort (https://www.tocn.no/2020/08/oppdatering-ift-dod-mcu-hovedskjerm), har Tesla utarbeidet ny løsning for utbedring av MCU ifm. defekt minnebrikke.

Datterkort
Tesla går, som tidligere informert, nå over til å produsere nye såkalte “datterkort”, der den nå problematiske eMMC-minnebrikken sitter. De nye eMMC-brikkene er på 64GB, mot tidligere 8 GB. Hele kortet blir altså byttet ut, og bilens unike ID-verdier programmert inn. Denne løsningen er både rimeligere og enklere å administrere.

IKKE bestill time for bytte!
Da tilgjengelig antall nye datterkort fortsatt er svært begrenset, vil Tesla selv vurdere hvilke biler disse skal settes inn i. Dette valget baserer de på løpende diagnose av bilene de har inne på verksted.

Det er ikke alltid årsaken til svart skjerm skyldes eMMC-brikken. Derfor vil de i hvert enkelt tilfelle vurdere hvilket tiltak som skal utføres. Altså om det skal settes inn en helt ny skjerm, en overhalt skjerm, eller kun et nytt datterkort.

Har du problemer med hovedskjermen, melder du det til Tesla. De vil da finne beste løsning for din bil.

Hva koster det å få byttet ut datterkortet?
Pris kan variere litt, basert på valutakurs, men pr. i dag er prisen satt til kr. 3.748,- for Model S og kr. 4.364,- for Model X. Prisforskjellen mellom Model S og X skyldes at de beregner noe lengre medgått arbeidstid for inn- og utmontering ifm. bytte av kort.

Hva med oppgradering til MCU2?
Oppgradering til MCU2 er også en opsjon som snart er på plass, men her vil opplagt kostnaden være høyere. Pris for bytte til MCU2 vil derfor tilbys individuelt etter diagnose og valgt løsning, samt garantiforhold, skulle kunden ønske dette.

Igjen – ikke kontakt Tesla for bytte av datterkort.
Tesla avgjør selv hvilken løsning de vil benytte.

TOCN vil komme tilbake med nye oppdateringer i saken.

Les mer om mulighetene her: https://www.tocn.no/2020/08/oppdatering-ift-dod-mcu-hovedskjerm