Endret adkomst ved Nebbenes supercharger

Artikkel

Av: Roger Kolbu

Ved Nebbenes/Eidsvoll supercharger, er det nå startet byggearbeider ifm. oppføring av nye lokaler for McDonalds.
Dette betyr at nedre/søndre innkjøring til superladeren, ved Shell, nå er stengt. Du må derfor kjøre som angitt på bildet (følge blå stripe), alternativt ta av ved selve krysset ved brua like ved.

De nye lokalene blir liggende i området som er merket med gult. Arbeidet er ventet å pågå i ca. 3 måneder fremover, altså til medio mai.

Kilde: Morten Østnor, Nebbenes Nord