Status på Karihaugen

Artikkel

Av: Vigdis Margrethe Løver

Karihaugen i Oslo har ofte vært nevnt i forbindelse med Tesla. Mange er de som har fått bilen sin sendt dit i servicekø. Og flere ganger er stedet blitt omtalt som «kirkegården», opplagt fordi det har sett ut som om ingen ting skjer der. Men nå er ting på gang.

TOCN har skaffet seg de offentlige dokumentene som omtaler Karihaugen og det som skjer der. Plantegninger for K100 (Karihaugveien 100) ble midlertidig godkjent, som verksted, i begynnelsen av juni, og det er første etasje på de store bygningene som er omtalt i dokumentene. Ifølge plantegningene kan det faktisk jobbes med godt over 20 biler samtidig inne i lokalene. Det står også i den midlertidige godkjennelsen at dette verkstedet er åpnet for videreføring av eksisterende verksteddrift på Grorud og Skøyen. Altså et rent verksted, men som ikke er åpent for kunder. Arealet som benyttes til verkstedbruk, skal også kun bestå av mobilt verkstedustyr.

Her er inngangen til Teslas verkstedhall, slik den tar seg ut når stedet passeres langs hovedveien.

Bildene vi har tatt viser Karihaugen, og de ble fotografert i mandag kveld ved 20-tiden. Det ble jobbet for fullt inne på verkstedet, så her jobbes det nok i flere skift for å få unna de lange køene av ventende biler.

Utenfor står det også parkert anslagsvis 15-20 servicebiler. De skal sendes rundt omkring, også hjem, til Tesla-eiere i servicekø, for å foreta mindre reperasjoner som med relativt enkle midler kan gjøres utenfor et fast verksted.

Dette verkstedet på Karihaugen er nok trolig det aller største bilverkstedet Tesla Motors Norway har pr. i dag. Håpet om at de lange servicekøene blir tatt godt hånd om fremover, er absolutt til stede.

Foto: Carina Larsen
Tekst: journalist Vigdis Margrethe Løver