Hvordan behandle bilen din på miljømåten

Artikkel

Av: Vigdis Margrethe Løver

Vi kjører verdens fineste og miljøvennligste bil. Men har du tenkt over at valget av vaskemidler du bruker for få bilen til å skinne mest mulig, hører med når det gjelder miljøvennlighet?

Ifølge den norske stiftelsen Svanemerket.no, rengjør norske bilvaskehaller 7 millioner biler i året, i tillegg til alle de bilene som blir vasket hjemme i gården hos bileierne.

Det finnes utrolig mange forskjellige produkter når det gjelder bilpleie, og mange av produktene er også miljøvennlige. Men det er en stor jungel der ute, og ønsker du å være miljøvennlig på alle plan, er det lurt å kikke litt ekstra nøye på hva du handler inn. Nå er det på tide å sette fokus på miljø og bilvask. Miljøbilen Tesla fortjener bare det aller beste.

På alle produkter som er blitt godkjent som natur- og miljøvennlige finnes det et godkjenningmerke, Svanemerket. Det sikrer at produktet har gjennomgått omfattende undersøkelser som sier at det ikke skader naturen. På nettsidene til Svanemerket.no finnes flere enn 350 svanemerkede bilpleiemidler i Norge. Avfettingsmidler, bilshampoo, felg- og dekkrens, insektsfjerner, voks og polish er midler som Tesla-eierene er brukere av hver eneste uke. Derfor betyr det utrolig mye for naturen og miljøet hvilke valg vi tar.

Vaskehaller og selvvaskehaller finnes det over alt i vårt land, men kanskje er det lurt å sjekke ut flere ting før vaskingen?

Miljøvennlige vaskehaller
I alle moderne vaskeanlegg renses spillvannet. Hver gang du vasker bilen hjemme på din egen gårdsplass, er det ikke noe tilsvarende renseanlegg som renser spillvannet før det slippes ut i naturen. I stedet renner urenset vaskevann direkte ned i grunnvannet, med alle de følger det har for naturen. I løpet av et år foretas det millioner av bilvasker på en stadig økende bilpark. Siden bilparken består av flest fossile kjøretøyer, er elbilene i et mindretall, enn så lenge. Men vi vasker bilene våre alle sammen, og mange av avfallsstoffene befinner seg i spillvannet også etter en elektrisk bilvask. Tungmetaller, asfalt, gummirester, olje, kobber, sink, bly, krom, nikkel og kadmium er alt sammen kjemikalier som renner ut i naturen sammen med vaskevannet fra bilvaskemidler. Dette er forurensing som er skadelig for både mennesker, dyr og naturen over lang tid.

Hvordan vaske miljøriktig?
To viktige anbefalinger:
1. Vask bilen din i et godkjent vaskeanlegg med godkjent renseanlegg for spillvannet. Om du velger automatisk børsteløs vask eller håndvask i en moderne vaskehall, er ditt valg. Sjekk om vaskehallen er miljømerket, eller benytter miljøvennlige produkter. Så langt finner vi kun et fåtall godkjente vaskehaller på listen over godkjente (lenke).
2. Bruk svanemerkede eller miljømerkede produkter når du vasker bilen din. Det finnes utrolig mange skadelige stoffer i bilpleieproduktene som fås kjøpt i dag. Dette er stoffer som helst ikke skal ut i naturen.

 

Ønsket om en perfekt lakk som tåler det meste av det norske været er stort, og TOCN har flotte samarbeidspartnere som tilbyr ulike produkter.
  • Sider:
  • 1
  • 2