Fortell oss om din erfaring med Teslas servicenivå

Artikkel
Foto: Jeremy (jeremyg3030) https://www.flickr.com/people/126433814@N04

Av: Roger Kolbu

Flere og flere Tesla-eiere gir for tiden uttrykk for at de opplever svært lange ventetider for å få løst problemer og få gjennomført service på sin bil.

Vi ønsker nå på fast basis å holde oversikt over situasjonen, og ber deg derfor om å delta i denne spørreundersøkelsen, som for ordens skyld er delt i to.

Det er viktig at du svarer på den undersøkelsen som stemmer med aktuell status for din service.

Undersøkelse 1
For deg som allerede har fått utført service – og hentet ut bilen

Har du nylig vært innom et Tesla servicesenter for å ta service eller få utbedret noe på bilen din? Fikk du fikset det du ønsket eller avtalte med Tesla? Ble det utført raskt (nok)?

Her kan du svare på spørsmål knyttet til din opplevelse av besøket:
https://www.tocn.no/2018/05/hva-er-din-ferske-erfaring-med-tesla-og-service-reparasjoner

 


 

Undersøkelse 2
For deg som ennå IKKE har fått verkstedtime, ikke har levert bilen, eller den ikke er klar fra verkstedet

I denne andre undersøkelsen, ønsker vi svar fra dere som så langt enten ikke har klart å komme i kontakt med Tesla, venter på å få verkstedtime, har fått verkstedtime – eller fortsatt har bilen inne på verkstedet.

Her kan du svare på spørsmål knyttet til din opplevelse av prosessen så langt:
https://www.tocn.no/2018/05/venter-du-pa-servicetime-eller-er-bilen-fortsatt-inne-pa-verkstedet

Foto: Jeremy (jeremyg3030)
https://www.flickr.com/people/126433814@N04