Presentasjon av det nye styret

Artikkel, Nyttig informasjon

Av: Satheesh Varadharajan

Det ble på generalforsamlingen i Tesla Owners Club Norway valgt nytt styre. Det ble også bestemt at styret skulle forsterkes med tre personer.

Med flere i styret, er det mulig å få gjort mer, og klubbens gjøremål er ikke så utsatt, om det skulle bli noen som for en periode ikke har mulighet til å delta. 

Vi er nå en fin gjeng på ni personer (inkludert to vara) som har begynt å se på viktige oppgaver fremover. Første styremøte ble avholdt fredag 26 juni.

Det første på programmet, er å få websidene og medlemssystemet mer strømlinjeformet og enkelt å vedlikeholde slik at det er mulig å kunne komme oftere med nyheter, og at det skal være enklere å fornye medlemskap i klubben etter et år. 

Vi vil fortsette å sette opp flere ladefondsladere, og det planlegges både høst, vinter og vårtreff.

Vi vil ellers se på en del ting med økt styrke i forhold til i fjor, nå som vi har muligheten til det.

Mer om dette kommer senere.

Styret består nå av

Styreleder:
Satheesh Varadharajan

Nestleder:
Vigdis Asbjørnsen

Styremedlemmer:
– Odd Bakken
– Thomas Sommerfryd
– Carina Larsen
– Roger Syversen
– Bjørn Jarle Gundersen

Varamedlemmer:
– Bjørn Lien
– Magnus Hegge

Legg igjen den første kommentaren