Invitasjon til Årsmøte i TOCN 2015

Artikkel

Av: Satheesh Varadharajan

Invitasjon til Årsmøte

Det inviteres med dette til årsmøte etterfulgt av medlemstreff i Tesla Owners Club Norway.

Tid: Lørdag 13. Juni kl. 12:00
Sted: Tesla Nord, Grorud

PS! Husk at du må være betalende medlem for å ha møte- og stemmerett på dette årsmøtet.

Program

Kl. 12:00 – Registrering
Kl. 12:15 – Årsmøte

Saksliste

– Godkjenne innkalling
– Valg av ordstyrer, styret innstiller på Satheesh Varadharajan.
– Valg av referent
– Styrets beretning for året som er gått samt budsjett.
– Revidert regnskap for året som er gått
– Forslag til vedtekstsendringer
– Regionsinndeling av klubben etter 1000 aktive medlemmer?
– Valg av styre, valgkomiteen redegjør for sin innstilling.
– Valg av valgkomité, styret kommet med sin anbefaling.
– Fastsettelse av styrehonorar
– Kasserer og Redaktør
– Innkomne forslag:
  — Informasjonsutvalg, valgkomiteen redegjør
  — Medlemskort / bevis
– Informasjon om ladefondet v/Odd Bakken

Vel møtt og velkommen!

PS! Rett etter møtet blir det Teslaparade fra Scandic Fornebu til Tyrigrava Kro. 

Legg igjen den første kommentaren