Jerome Guillen meet and greet

Artikkel, Fotoalbum

Av: Vigdis Asbjørnsen

I juni i fjor hadde TOCN sitt første årsmøte, og vi hadde da besøk av Jerome
Guillen, global sjef for salg og service som introduserte ny norgessjef Pål
Simonsen. Vi fikk den gangen anledning til å stille en del spørsmål.

Denne gangen var det Pål som inviterte oss til Teslas hovedkvarter i Norge på Oslo
Nord til et nytt treff med Jerome.

Vi hadde alle forberedt en masse spørsmål på forhånd, både egne og innsamlede, men
vi var ikke sikre på om vi ville få stilt mer enn noen få, da det ble sagt at
det skulle være en litt mer uformell “meet and greet” fremfor en QA sesjon.
Jerome kom nemlig rett fra nyttårsferie hos sine foreldre i Frankrike.

Ca 20 medlemmer fra TOCN inkludert styret, og et par spesielt inviterte var til
stede, i tillegg en del Teslaansatte.

Jerome hilste og pratet med mange før han annonserte at vi kunne finne noe å sitte på,
så vi kunne ta en QA sesjon likevel. Jerome er en overstrømmende person, og full
av gode historier om hvordan livet i Tesla med Elon og de andre er. Det
var interessant å høre ham fortelle – men hva fikk vi egentlig vite ?

Ny versjon
6.1 kommer snart og det ser ut til stemme bra. Mange har begynt å få oppgraderinger
nå. Han ville ikke røpe hva 6.1 inneholdt, men sa den ville være spennende, også
for de med gammel bil.
Chademoadapter
Dette kommer, men foreløpig er Japan prioritert. De brukes i Japan og virker fint.
Leverandørjobber hardt med å klare å levere nokadaptere.Det var forøvrig visstnok litt utfordring å henge med på
utviklingen av Chademostandarden.
Et funn i Japan, er at Nissan sine ladere får problemer når de skal lade en Tesla.
De holder visstnok ikke spesifikasjonene, og laderene tåler
ikke 50kW over tid. Mot andre chademoladere fungerer
adapterene fint, men Jerome sa det nesten virket som om japanske eiere gjorde så godt de kunne for å “blåse” alle Nissan-ladere for å fremskynde en bedre løsning fra Nissan også.

Senterkonsoll
Jerome fortalte forøvrig at senterkonsollet er under redesign i de
øvrige utførelsene bortsett fra pianosvart. Det var bare denne som hadde passert
kollisjonstesten. På de øvrige i andre materialer, åpnet dørene i
konsollet seg under kollisjonstest, noe som ikke er tillatt.

Model x
Om model x kunne han fortelle at Beta-modellen av X var enda bedre en konseptetmodellen,
men han innrømmet også at han ikke hadde så mye oversikt over X. Det er en del
testbiler ute og kjører, men det er foreløpig bare testingeniørene som kjører
rundt. Han har ikke prøvekjørt bilen selv.
Han bekreftet forøvrig hengerfeste på X, og at den type bil man sammenligner seg
med, er vanlige sammenlignbare biler, ikke elbiler. Men det vil
selvfølgelig gå ut over rekkevidden om man trekker tungt.

Han sa forøvrig klart ifra at det ikke vil komme hengerfeste på Model
S. Det er ikke mulig, siden bilen er designet for å kunne ha seter i
bagasjerommet. Et hengerfestevil redusere beskyttelse av barna som sitter
der, og vil kunne kappe beina av dem ved en påkjørsel bakfra, da en krok på
midten gir en svakere konstruksjon.
Tillatt taklast på model S
Alle som har bil med panoramatak og har oppgitt taklast = 0 kg i vognkortet, vil kunne hente
et vedlegg fra Tesla på at de godkjenner bilen for taklasting. Denne erklæringen
var ikke klar da de første bilene ble levert, men har kommet med i etterkant ved
registrering av nyere biler.

Ekstra seterad ift antall registrerte seter

De har også tilgjengelig et tilsvarende papir for de som har barnesetene bak. Nylig
var det en eier som fikk bot og pålegg om å fjerne bakre seterad i bilen, – en
fortsatt pågående prosess. Sikkert greit å få med seg et slikt å legge
ved om man har barneseter. De nye dekslene for takstativfeste, er av en hardere type plast,
og går ikke så lett istykker som de eldre gjorde selv om det fortsatt kan skje,
om man er litt uforsiktig under montering av takstativ.

Oppgradering
SW upgrade vil komme ca 2 hver måned. SW teamet har masse å gjøre. Det ble
diskutert en del SW forslag, men Jerome minnet om at man ikke bør gjøre
softwaren så kompleks at det blir vanskelig for dem ved innføring av andre
funksjoner senere. Tilgang til API kommer, men siden de allerede er så hektisk
opptatt, kommer dette “senere”.
Noen fysiske modifikasjoner fremover mente han vi med “gamle” biler ville kunne få
ettermontert, andre ville vi kanskje ikke få, men han ville ikke si noe om
hvilke dette kunne være.

Duggproblemet
Vann i de små “vinduene” i forbindelse med crome-listen er et irritasjonsmoment som
står på listen over plagsomme problemer hos Tesla. Vi ville gjerne vite hva som
ellers sto på listen over plagsomme feil, men det ville ikke Jerome fortelle
oss. Jerome skrøt litt av at han har har modifisert cromelisten på sin egen bil,
så den ikke har problemet, og at Elon og Franz(designeren) kanskje ville komme
etterhvert og si at hans design var det beste.
Problemet er at cromelisten står på en bagasjeluke som krummer to veier, og det er dermed
vanskelig å få den til å sitte tett nok. Han fortalte at når bagasjeluken
stanses ut og formes ved produksjon “knekker” den nesten. Formen er i alle fall
på grensen av hva man kan få til med aluminium. Det er med andre ord små
marginer mellom suksess og fiasko i forhold til vanndugg i de små vinduene i
kromlisten.

Begrenset ladehastighet?
Vi spurte om superladerene og om hvilke faktorer som er med i utregningen i forhold til tildeling av effekt/ladefart når man kommer og kobler seg på.
Svaret er som mange sier, at det kommer an på hvor mye strøm det er igjen på bilen,
temperaturen på bilen, men også temperaturen ute ved superladeren.
Jerome presiserte at Tesla aldri vil strupe ned ladefarten overfor sine kunder, kun for å beskytte bilens batteri. Det er i deres egen interesse å få ladende biler så fort som mulig avgårde igjen, slik at andre kan komme til.
Leverer laderen lav ladefart, på tross av alt, kan det være fordi en eller flere av
laderene i superladeren er defekt. En superlader er flere billadere stablet tett
sammen.
Tesla overvåker alle laderene, og vet mye om dem til enhver tid. (Men meld likevel fra
om noe er galt.) Det ble forøvrig nevnt fra salen, at netteier kan regulere ned effekten levert, om
det i et område finnes energikrevende industri for eksempel. Klubben fortalte at
det var blitt rapportert om biler som på tross av å være både varm, og med kort
rekkevidde igjen, hadde fått lav ladehastighet, Som eneste bil på
superladeren.
Det ble med tanke på en nylig skrevet artikkel, spurt om optimal hastighet mot
optimal ladetid, og om Tesla kanskje skulle lage en applikasjon for planlegging
av ruter der man fikk mere beskjed om hvilke ladere man skulle benytte på en
gitt rute, og hvor lenge man skulle lade. Som et eksempel, ble det nevnt at man
i forbindelse med et arrangement hadde vært flere biler i følge, og at den ene
bilen som hele tiden fulladet, tapte litt tid i forhold til de som kom bak, og
som bare ladet nok med litt margin frem til neste superlader. Til slutt hadde
bilen som fulladet hele veien tilsammen brukt en time mer på turen enn de
andre.
Det ble også ytret ønske om at Tesla skulle kunne informere om en superlader på
ruten var full av ladende biler, eller om det var plasser ledige når man nærmet
seg. En videreføring av dette, var om man kunne få informasjon om hvilket
ladepunkt av de mange ledige det ville være mest optimalt å lade på, basert på
andre biler som ladet der.
Et innspill som det virket som Jerome virkelig syntes var lurt, var forslaget om å
gjøre kontaktlisten bedre søkbar med flere bokstaver inntastet,
ikke bare en, da folk med lange kontaktlister, fort kan ha en masse navn
som er nesten like. Scrollingen nedover i listen kan da nesten være
trafikkfarlig. Søk på firmanavn ble også foreslått. Jerome mente man kunne
jo bruke stemmestyring, men skjønte etterhvert at det kanskje ikke fungerer så
godt på annet enn engelsk, og kunne referere til sine egne foreldre som hadde
lært seg “engelsk” for å betjene bilen. Han ønsket seg selv at Tesla kunne
tilpasset bilene litt bedre til flere språk.
Om noen lurer på hvorfor Tesla ikke lager en racerbil for deltagelse i løp, var
svaret kort og godt nei, det gjør de ikke, da Tesla ikke driver med marketing,
men at vi ikke måtte glemme at vi allerede hadde en en kjapp bil godt egnet for
“lyskryssdueller”.
Vi fikk høre en del om Tesla i Kina, og at det var mange biler der allerede. Det
var en by i Kina som Jerome sa han aldri hadde hørt om før, men som
hadde mange biler allerede, og med et servicesenter der de drev med valetservice
til og fra flyplassen i forbindelse med service som fungerte veldig bra.

Får vi ved en senere anledning et servicesenter i nærheten av Gardemoen, kan
det hende de vil innføre det her i Norge også sa han.

Han fortalte ellers at de fremover oppretter flere servicesenter i Norge, og flere
superladere.
I Finland vil de også åpne butikk og servicesenterfor å betjene både
Finland, de baltiske land, men også St. Petersburg. Det er visstnok ganske mange
model S som har funnet veien til eiere i St. Petersburg fra Teslabutikker i
andre land, men de vil ikke satse i Russland. På Island er det for få innbyggere
til at de setter opp noe eget her, men det finnes likevel biler der
også.
Et medlem spurte om man kanskje kunne laget en leiebilordning for Teslaeiere på
tur, noe Jerome ikke avviste, da han kunne fortelle at han hadde innført
tilsvarende for Mercedes da han jobbet der, og at de er store på det
nå.

Det ble også stilt spørsmål om servicepriser etter at garantier og
serviceavtaler har utgått etter 100/160kkm eller 5/8år.
Jerome sa at verkstedene og service er dyrt, men at de hele tiden vil
bestrebe seg på å holde lavest mulige priser på deler. (her vil vel volum spille
en avgjørende rolle)
Han gjentok det Elon har sagt før, at det ikke er her de skal hente sin
fortjeneste, men som han tilla, bare for å få dekket kostnadene sine.
Han ønsker å avskaffe rangerordningen som både er dyr og ineffektiv og som
er en etterlevning fra Roadstertiden. Den gangen roadster kom, var man
avhengig av rangere på grunn av spredt salg og dårlig utbygd servicenett. Han
håper å få redusert en del på all kjøringen til og fra servicesenterene fremover
med flere servicesenter på plass.

Jerome fortalte forøvrig at han leser hvert eneste service survey som blir sendt Tesla,
og han oppfordret oss til å alltid sende inn, så de kunne forbedre seg. Han
mottar de oversatt, men han foretrakk å ha den på originalspråket også, så han
kunne sammenligne de to om han var usikker. Han påsto litt fleipete at han var
blitt stadig flinkere til å lese norsk, det kan jo hende det stemmer – han kan
nok mange språk. Han selv er fransk, har gått på skole og jobbet i både i
USA og Tyskland.
QA-sesjonen tok brått slutt, og Jerome hastet videre for å forberede seg til en
telefonkonferanse med Elon, så det var ikke alle spørsmål vi fikk stilt. Vi
hadde i forkant av treffet sendt en stor mengde spørsmål, så forhåpentligvis går
de ubesvarte spørsmålene og ønskene inn som ekstra innspill hos Tesla.

 

Legg igjen den første kommentaren