Om ulykken skulle være ute

Tesla har designet bilene sine på en måte som gjør de mye tryggere enn mange andre.
Om ulykken likevel er ute, finnes det heldigvis manualer med beskrivelse av hvordan man skal forholde seg til en kollisjonsskadet bil for å hindre en  situasjonen fra å bli verre.
Mange brannfolk er godt kjent med disse rutinene da de har fått opplæring,  mens andre ikke har kommet så langt enda. Her finner du alle !

En påstand går på at en elektrisk bil er mer utrygg da man ikke vet hva som er strømførende.
Her ser du hvordan å koble fra hovedbatteriet:

 

2008-09_Roadster_Emergency_Response_Sheet_en
2010-13_Roadster_Emergency_Response_Sheet_en
2012-15_Model_S_Emergency_Response_Sheet_no
2016_Model_S_Emergency_Response_Sheet_en
2016_Model_X_Emergency_Response_Guide[1]