Vega Havhotell

Ladefondsladere

Av: Vigdis Asbjørnsen

Vi har på Vega Havhotell, i Nordland, fått satt opp tre ladere av typen Tesla Wall Connector Gen 3.

Sjekk kartet for hvor disse og andre ladefondsladere er plassert: Hvor finner man ladefondsladere.

Foto: Vega Havhotell