Invitasjon til TOCNs årsmøte 2024

Artikkel

Av: Roger Kolbu

Årets årsmøte avholdes digitalt lørdag 8. juni 2024. Klubbens betalende medlemmer ønskes velkommen til å delta via web-basert deltakelse. Les mer om arrangementet nedenfor.

Programmet nedenfor gjelder for årsmøtet lørdag. Gjennomføringen av årsmøtet skjer i KNAs hovedkvarter på Tyrigrava (ved Tusenfryd), der flere av styremedlemmene og ansatte vil være til stede.

Årsmøtet sendes digitalt ut til medlemmene, der avstemninger også foregår digitalt.

I påmeldingsskjemaet (nederst i denne artikkelen) kan du melde deg på for å få tilgang til det web-baserte digitale årsmøtet.

OBS!
Påmeldingsfrist for deltakelse og gyldig stemmegiving ved årsmøtet, er 05.06.2024 kl. 12:30.


Viktig informasjon i forkant av årsmøtet 2024:

  • Saker som du ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes til styret på e-post post@tocn.no senest mandag 20.05.2024 kl. 23:00 (fristen er nå ute).
  • For å være stemmeberettiget deltaker på årsmøtet, må du registrere deg senest 3 dager før årsmøtet, dvs. onsdag 05.06.2024 kl. 12.30. Registreringen gjør du i skjemaet nederst i denne artikkelen.
  • Sakspapirene for årsmøtet blir lagt ut på nettsidene, samt sendt ut til samtlige registrerte betalende medlemmer, kort tid etter registreringsfristen.
  • Påmeldte deltagere til årsmøtet får i egen e-post tilsendt nødvendig informasjon om innlogging i forkant av årsmøtet. Registreringer foretatt etter onsdag 05.06.2024 kl. 12.30 vil dessverre ikke medføre tilgang til å stemme ved årsmøtet.
  • Årsmøtet avholdes lørdag 8. juni 2024 kl. 12.30 – ca. kl. 15.00 (digital oppmøteregistrering kl. 12:00).

Stemmerett på årsmøtet forutsetter forutgående registrering (i skjemaet nedenfor), samt gyldig betalt medlemskap i Tesla Owners Club Norway på det tidspunktet årsmøtet gjennomføres. Dersom ditt medlemskap utløper før dette, må du sørge for reaktivering innen årsmøtet starter.

  • Årsberetning og agenda for årsmøtet finner du her.
  • Handlingsplanen (som separat PDF) finner du her.

Program (små tilpasninger kan komme)

Lørdag 8. juni 2024:
12:00: Oppmøte og registrering (i nettverktøyet “BÅRD”)
12:30 – ca. 15:00: Årsmøte i Tesla Owners Club Norway. Se agenda og årsberetning her. Her finner du en separat PDF med handlingsplanen for det kommende året.
ca. kl. 13:45: Pause underveis i programmet
ca. 14:00 – ca. 15:00: Presentasjon av kandidater og valg av styre og valgkomité i Tesla Owners Club Norway. Alle valg vil bli gjennomført heldigitalt.


Det må velges et alternativ i poster merket med stjerne i skjemaet. Valg som ikke er gjort, vil ved forsøk på innsending markeres med rød ramme.

Skjemaets innhold justeres ift. dine valg underveis, så pass på at du gjør de riktige valgene.

OBS!
Påmeldingsfrist for gyldig stemmegiving ved årsmøtet, er onsdag 05.06.2024 kl. 12:30. Bruk skjemaet nedenfor.
Påmeldingsfristen er nå ute.


Foto: Roger Kolbu (TOCN)