I dag åpnes Teslas Superchargere for andre elbiler i flere nye land

Artikkel

Av: Roger Kolbu

Teslas pilotprosjekt ble i dag utvidet til å også gjelde en rekke andre europeiske land, som Sverige, Storbritannia, Østerrike og Belgia. Totalt er ni europeiske land nå med i pilotprosjektet.

Ni europeiske land
Det gikk ubemerket hen, og ingen pressemelding om utvidelsen er sendt ut fra Tesla, men deres egen nettside om prosjektet, avslører at hele ni land nå er med i ordningen. Disse er:

Du kan se kartet med alle de aktuelle stasjonene her.

Ordningen startet i november 2021, og har i løpet av det drøyt halve året som er gått, nå blitt utvidet til ni land.

USA følger snart etter
Også i USA er det varslet en åpning for andre bilmerker, men der må Tesla først bygge om stasjonene til å også inkludere en CCS-kabel. Dette fordi de amerikanske stasjonene i dag kun har en proprietær kontakt.

Les mer her om hvordan du kan lade andre elbiler på Teslas Superchargere.
Se her hvilke av Teslas 89 Supercharger-stasjoner i Norge som nå er åpne for andre elbiler.

Foto: Roger Kolbu, TOCN