Har du lyst til å være med i klubbens styre?

Artikkel

Av: Roger Kolbu

28. august 2021 avholder TOCN årsmøte. I den anledning er valgkomiteen i full gang med å finne kandidater til klubbens styre. Les videre, dersom du kan tenke deg å stille som kandidat til vervet!

Medlemmer av Tesla Owners Club Norway,

Tesla Owners Club Norway (TOCN) er en klubb, startet av entusiaster og ildsjeler av Teslas kjøretøy i 2013. Klubben består av et styre på 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Årlig er det styreplasser som er på valg, og vi søker nå etter kandidater som ønsker å være med å forme klubbens videre utvikling og bidra til en bedre organisasjon for medlemmene.

TOCN arbeider for å:

  • samle eiere og entusiaster av Tesla Motors sine kjøretøy
  • fremme et godt miljø for medlemmene
  • øke interesse og kunnskap om elektriske kjøretøy
  • skape god trafikkultur og etikette
  • organisere sosiale arrangementer
  • legge til rette for enklere lading for medlemmer.

Klubben ivaretar også eiernes interesser, både i forhold til bilhold og annenhåndsverdi på kjøretøyene. Dette ved å påvirke Tesla Motors i riktig retning i forhold til særnorske behov og ønsker fra eiere, samt eventuell juridisk vurdering rundt reklamasjoner for den enkelte, dersom dette er av allmenn interesse for andre eiere eller ville kunne skape presedens.

TOCN er uavhengig av Norsk elbilforening, Tesla Motors og andre samarbeidspartnere, samt har ingen politisk forankring.

Ta med i søknaden hvem du er, hvor du bor og hvorfor akkurat du skal være med i styret i neste periode.

Vi ønsker søknad og CV (relevant til styrevervet) sendt inn som PDF.
Søknadsfristen er nå ute (10. august 2021).

På vegne av valgkomiteen i TOCN,
Odd Kåre Qvam Trøen, Leder