Landstreff og årsmøte utsatt til over sommeren

Artikkel

Av: Satheesh Varadharajan

Landstreffet og det påfølgende årsmøte i Tesla Owners Club Norway (TOCN), skal etter vedtektene avholdes innen utgangen av juni. Men, på grunn av den pågående korona-krisen, har vi sett oss nødt til å utsette dette til over sommeren. Nærmere bestemt august, hvis vi da får det gjennomført etter egne ønsker.

I skrivende stund er vi er over 5500 betalende medlemmer, og vår organisasjon, som forøvrig er verdens største offisielle Tesla-forening, vokser jevnt og stødig. Personlig føler jeg vi gjør mye riktig og har gode intensjoner, ønsker å vokse, og gjør det vi kan for å være en bro mellom eiere og Tesla. Og der vi ønsker våre medlemmers interesser ivaretatt og jobber for å glede et eierskap som har blitt mer enn et vanlig bilhold. Sosiale sammenkomster, ha gode og attraktive samarbeidspartnere, jobbe for rettigheter og vise at samhold kan bidra til å gjøre en forskjell.

Som nevnt, har vi som mål å få gjennomført både Landstreff og et årsmøte så fort vi føler vi klarer dette på en forsvarlig og sikker måte. De av medlemmene i styret som er på valg, har dessuten sagt seg villig til å bli sittende ut over eksisterende periode, inntil årsmøtet er avholdt. I samtaler med valgkomiteen har vi kommet fram til at dette er den beste fremgangsmåten.

Vi kommer dessuten til å sette ned en arbeidsgruppe i kommende periode for å se på elektronisk stemmegivning. Dette for å kunne tilby en voksende organisasjon, som oss, en sikker plattform for fremtiden. Samtidig som våre medlemmer kan ta del i å bestemme frem den beste løsningen på et fremtidig årsmøte.

Regnskapet for siste periode vil bli gjort tilgjengelig når det er klart om ikke så lenge. Dette er uavhengig av eventuelle saker og valg, da vi ønsker å kunne dele det så raskt som mulig.

Avslutningsvis ønsker jeg alle sammen alt vel, god helse og en stor dose positivitet når vi nå går mot en sommer vi alle sent vil glemme. En stor takk går også til alle i styret og alle dere medlemmer som gir oss gode og positive tilbakemeldinger. Ha en riktig god sommer!

Med vennlig hilsen,

Satheesh Varadharajan
President og styreleder