Tesla tester ut nye servicerutiner

Artikkel

Av: Roger Kolbu

Etter Elon Musk sitt hastige besøk i Oslo sist helg, der servicesituasjonen var temaet, er Tesla nå i full gang med å legge om rutinene for servicetimer. Her får du vite hva deres planer er.

Voksende kø
Som kjent har problemene med å få tildelt en time for service eller reparasjoner (både garanti- og betalte), stadig blitt lengre og lengre. Når man så havnet i den situasjonen at kundene ble satt i ventekø – for å få plass i servicetimekøen på 4-6 måneder, ble situasjonen uholdbar.

Bedre ble det ikke av at mange måtte levere inn sin bil, og samtidig få utlevert en lånebil – en bil man kanskje måtte kjøre i flere uker, og samtidig ble påtvunget en maksimal egenandel på 40.000 kroner ved en eventuell skade.

Voksende backlog
Det enorme etterslepet av biler som venter på å få gjennomført sitt verkstedsbesøk, ble altså stadig større – og situasjonen mer og mer uholdbar.

Små og konkrete feil prioriteres
Derfor gjennomfører Tesla nå, på noen av sine verkstedlokasjoner, et målrettet angrep, der de for en kort periode vil prioritere biler med helt konkrete og mindre feil, slik at de raskt kan fullføre arbeidet på et større antall av de bilene som står i kø.

Alle biler vil bli vurdert nøye, og de gjør alt de kan for at færrest mulig skal bli skadelidende under denne snuoperasjonen.

Trondheim først
Enkelte eiere som har avtalt time i Trondheim, har allerede fått beskjed om at det vil skje noen endringer for deres oppsatte servicetime. Kundene det gjelder blir satt på prioritert liste for å få ny time. Dette er dessverre nødvendig, skal man klare å få effektuert denne snuoperasjonen raskest mulig.

Tesla håper at bileierne har forståelse for dette tiltaket, og at det på sikt vil føre til en bedre serviceopplevelse for begge parter.