CHAdeMO-adaptere utplassert på Circle K Kjellstad ved Lier Nord

Artikkel

Av: Roger Kolbu

Ferdes du på E18 fra Oslo og sørover mot Drammen, kjenner du sikkert til den store belastningen de to superladerstasjonene på Lier (Nord og Sør) har. Det er knapt en ledig plass å finne, noen tid på døgnet, på disse totalt 16 ladestolpene. Ladekulturen har vel også vist seg å være noe under forventet, gitt den nære plasseringen til Drammen by.

Selv om superladerstasjonene ved Hokksund og Holmestrand ligger i relativ næhet, er det ikke dermed sikkert at noen av disse to er et alternativt ladested for mange. Årsakene kan være mange, men nå kommer i alle fall TOCN til unnsetning!

Alternativ lading
Skulle superladerne være opptatt, finnes det alternative muligheter for hurtiglading på samme sted som Teslas ladere på Lier Nord (for dem som kommer nordfra). Circle K (tidligere Statoil) har nemlig en stasjon på samme område, og der har de også hele tre CHAdeMO-ladere fra Grønn Kontakt. Disse kan være et godt alternativ for dem som ikke ønsker å stå i ladekø, eller bli særlig forsinket på sin ferd mot målet. Imidlertid kreves det at du har tilgang til et eget CHAdeMO-adapter for å få ladet ved disse.

Låneadapter
Fra i dag, mandag 21. januar 2019, kan du som ikke har eget CHAdeMO-adapter, låne ett av de to adapterne vi i TOCN nå har plassert ut hos Circle K Lier.

Daglig leder ved Circle K Lier, John David Øvre, ved en av CHAdeMO-laderne som står på deres område.

Daglig leder, John David Øvre (bildet over), ser behovet for alternativ lading, og ønsker alle Tesla-eiere velkommen til å benytte seg av TOCNs tilbud. Skulle begge adapterne være i bruk, har ladestasjonen også to Type 2 22kW-ladere tilgjengelig.

Alt som kreves, er at du leverer inn ditt førerkort som pant når adapteret hentes. Når ladingen er over, og adapteret returneres, får du førerkortet tilbake. Ingen kostnad for lånet, og intet depositum er nødvendig.

Vi gjør oppmerksom på at disse adapterne ikke er ment for langvarig utlån, men kun for bruk ved denne stasjonen.

Vi håper utplasseringen av disse to adapterne kan være med på å avhjelpe ladesituasjonen på Teslas superchargere på Lier.

For oversikt over alle utlånsadaptere, til både langtidslån og stedlig bruk, se denne oversikten: https://www.tocn.no/chademoutlan/.

Tekst og foto: Roger Kolbu,
Organisasjonskonsulent, TOCN

Legg igjen den første kommentaren